Technická dokumentace

Základní technická dokumentace popisující principy chování a nastavení.

Obecné manuály

Editace novinek

 • Zobrazují se i na gs1cz.org, editují se Časopis INFO 859 > Články > Novinky (GS1cz a Akademie)
 • Nová novinka
  • Novinku založit klikem na ikonu Přidat nový záznam Přidat nový záznam.
  • V novém dialogu (Detail) vyplnit Název a nastavit příznak Koncept na hodnotu Ano.
  • Uložit Uložit
  • Zobrazí se ikona pro editaci , kliknete a otevře se nové okno s editorem.
  • Klikem na označení pole Anotace přepnete zobrazení Anotace do velkého pole pro editace. Vepište krátké info o článku, které se zobrazí v seznamu novinek. Pole je omezeno 500 znaky. Může obsahovat tučný text, odkazy apod. Vyplnění pole není povinné, avšak doporučujeme. Pokud toto pole není vyplněno, vkládá se do seznamu novinek prvních 200 znaků z těla článku.
  • Opět klikněte na označení Článek (na stejném místě jak byla dříve Anotace) a začněte editovat tělo článku. Aby se novinka zobrazila i na gs1cz.org, musí být obsah článku vyplněn.
  • Po dokončení úprav článek uložte a vraťte se zpět k detailu záznamu ikonou Ukončení editace.
  • V dialogu (Detail) nastavte příznak Koncept na hodnotu Ne a záznam uložte Uložit.
 • Úprava stávající
  • Ve Výsledku vyhledávání klik na Název nebo ikonu tužka.
  • Článek editovat a uložit. Změny se provedou ihned. Pro okamžité zobrazení na gs1cz.org nutno na tomto projektu ručně smazat cache (aktualizace se provádí automaticky po 4 hodinách).

Tiskové zprávy

Viz Editace novinek výše.

Popis obrazovek

 • Úvodní stránka – animace
  • Realizuje WDT, zobrazuje se 5 obrazovek.
  • Klient určí jaké články se mají zobrazovat a dodá: obrázek, nadpis, anotaci.
 • Úvodní stránka – články pod animací
  • Zobrazení článků se nastavuje ve správě projektu Časopis INFO 859 > Články a školení > detail záznamu přiřazení do kategorie.
  • Nesmí být nastavena hlavní kategorie homepage (GS1Akademie.cz).
 • Pravý sloupec – Kategorie
  • Definuje se ve struktuře menu.
  • Na stránkách se zobrazuje pouze položky, na které je navázáno zboží.
 • Pravý sloupec – Archiv, Stránky
  • Definuje se ve struktuře menu.
  • Zobrazení řídí uživatel nastavení příznaku Neviditelný nebo Koncept.
 • Pravý sloupec – Autoři
  • Automaticky se generují autoři článků.
  • Řazeno abededně dle příjmení autora.
 • Pravý sloupec – GS1 Accredited Partners
  • Zobrazuje se vždy.
  • Editace obsahu po prokliku v článku menu #50.
 • Pravý sloupec – Hlavní inzerenti
  • Zobrazuje se vždy.
  • Editace v článku menu #51.
  • Editace obsahů detailů inzerce v podmenu položky #51.
  • Pozadí umístění log: zadní obálka časopisu, zadní vnitřní obálka, přední vnitřní obálka, zadní vnitrní blok.
 • Pravý sloupec – Poslední komentáře
  • Nepoužívá se.
  • Generuje se automaticky.
  • Výpis 6ti schválených příspěvků v diskusi.
  • Randomem měnit z při načtení stránky z pole 36 posledních příspěvků. V poli nesmí být příspěvky starší 4 měsíců.
 • Patička – GS1 Akademie
  • Obsah se edituje v článku menu #53.
 • Patička – Kategorie
  • Stejné chování jako v pravém sloupci.
 • Patička – Kde se diskutuje
  • Nepoužívá se.
  • Generuje se automaticky.
  • Zobrazení 6ti článků s nejnovějšími záznamy diskuse.
 • Patička – Odkazy
  • Seznam odkazů na externí weby.
  • Editace ve struktuře menu jako položky menu pod #52.
  • Cílová adresa se vkládá do pole SEO URL.

Stránka – INFO, časopis GS1

Princip zobrazení

 • Zobrazují se všechny články, které jsou navázány, mají aktuální nastavení platnosti a nejsou skryty.
 • Veškerá nastavení se provádí ve správě Časopis INFO 859 > Články a školení.
 • Články se zobrazují po jednotlivých časopisech od nejnovějšího po nejstarší.
 • V rámci jednoho čísla časopisu se řazení nastavuje v poli Priorita. Hodnoty musí být dvouciferné např.: 01, 20 apod.

Význam parametrů

 • Tlačítko Editovat článek – editace vlastního článku.
 • Tlačítko Přiřazení zboží – slouží k provázání souvisejících článků.
 • Kód 1 – identifikuje článek ve formátu “číslo časopisu”-“pořadí v časopisu”, např. první článek časopisu 37 má kód1 “37-001”.
 • Název – název článku, pro spojení neslabičných předložek se místo mezery vloží
 • Typ školení – nastavujeme jen u školení.
 • Odbornost článku/školení – nastavujeme u článků i školení, pomáhá uživatelům lépe se orientovat v rozsáhlé problematice.
 • Místo školení – nastavujeme jen u školení.
 • Cílová skupina – nastavujeme jen u školení.
 • Dostupnost školení – nastavujeme jen u školení.
 • Kód skupiny článků – slouží k provázání jednotlivých článků v rámci seriálu. Pro svázání se vkládá libovolný textový řetězec. Např. potřebuje provázat článek s kódem “38-005” a “37-006”. Vložíme do pole v obou záznamech stejný text “datsync”. Když budeme provazovat jiný seriál, text musí být jiný.
 • Obrázek velký – navázání tématického obrázku zobrazujícího se v seznamu a detailu článku (nad článkem).
 • Skrýt v seznamech – pokud potřebujeme článek nevypisovat s přehledu, vložíme číslo “1”.
 • Skrýt – lze nastavit následující hodnoty: ano =skryje se na webu ; ne = zobrazí se na webu; koncept = skryje se na webu. Skrytí je nadřazeno nastavení platnosti.
 • Platnost záznamu od
 • Platnost záznamu do
 • Datum od
 • Datum do

Školení

 • Editujeme v Časopis INFO 859 > Články a školení, viz význam parametrů.
  školení jsou identifikována prefixem “p” v “Kód 1”.
 • Vždy existuje jedno hlavní školení (shodný “Kód 1” a “Kód 2 (Druh)”), které nemažeme a nepřepisujeme. Slouží pro navázání termínů školení. Např.: “p011-zsgs-k” je “Základní informace o Systému GS1”. zde máme vyplnění relevantní informace jako “typ školení” apod.
 • Termín školení vkládáme jako nový záznam pomocí ikony se “zeleným plus” nebo duplikujeme existující záznam pomocí ikony se “dvěma zelenými plus”.

  • Kód 1 skládáme: “Kód 1 hlavního záznamu”-“datum konání školení”; příklad: p011-zsgs-k-2011-04-28 (Základní informace o Systému GS1 školení dne 28.4.2011). Jako oddělovače používáme rozdělovníky (minus na numerické klávesnici).
  • Kód 2 (druh) musí obsahovat pouze “Kód 1” hlavního zboží, v příkladu výše “p011-zsgs-k”.
 • dále vyplňujeme pouze “Datum od” a “Datum do”. Zbývající informace se přebírají z hlavního školení.

Objednávka školení

 • Nastavení počtu účastníků na typ školení provádí WDT.
 • Pro všechna školení je nastaven počet účastníků na 25, pro webmináře na 30 a pro “p122-GDSN-JCB” na 40.

Autoři

Galerie pod článek

 • Detail se zobrazuje ve stejném okně na zešednutém pozadí stránky.
 • Obrázky v článku se budou otevírat stejným způsobem jako v galerii.

Zobrazení tagů článků

Zobrazení v levém sloupci vedle článku.
* První záložka – klíčová slova a fráze, zobrazení prvních 20ti nejčastějších, odkaz na stránku s výpisem všech.
* Druhá záložka – odkaz na stránku s výpisem článků jednotlivých čísel. Odkazované stránky budou zobrazovat pouze články zvoleného čísla v pořadí jak jsou v reálném časopise. Budou se zobrazovat pouze články s čísel starých maximálně 2 roky = 4 poslední čísla časopisu (časopis je vydáván v půlroční periodě).

Reklamní formáty

Bannery v pravém sloupci

 • Viz příslušná sekce v Popisu obrazovek.

Bannery pod články

 • Bannery se pod články střídají.
 • Fixní rozměr 569 × 90 px.
 • Nesmí se zobrazovat reklama v firem vzájemně si konkurujících. Pod článkem firmy A se nesmí zobrazit reklama konkurenční firmy B nebo C apod. Vymyslet jak definovat konkurenční vztah.
 • Mít možnost definovat zobrazení reklamy pod určitý článek = zruší se střídání bannerů.

Moderovaná diskuse

Již se nepoužívá.

 • Ke každému článku (sekce Info) bude automaticky zapnuta diskuse.
 • Admin bude mít možnost u zvolených článků diskusi vypnout.
 • Jediným administrátorem je slečna Teplá. U článků s případovými studiemi bude Adminem přímo klient, který případovou studii vypracoval. Veškerá komunikace bude probíhat přímo na něj; GS1 bude pouze informována o průběhu diskuse.
 • Doba zobrazení diskusního příspěvku je 48 hod.
 • Po uplynutí doby je příspěvek skryt a čeká a schválení aminem.
 • Dobu zobrazení platnou pro všechny diskusní příspěvky může změnit pouze WDT.
 • K diskusním příspěvkům bude možné připojit avatara. Nastavuje se pomocí ID záznamu z adresíře.
 • Adminovi bude zasílán výpis diskusních příspěvků pro schválení.

Kontaktní formulář

Standardní formulář.

Časopis pro tablety

 • Přidávají se fyzické soubory do složky info859 umístěné v FTP projektu.
 • Dodává externí firma. Technologie FlipView.
 • Příklad vzhledu pro číslo 47.

Případové studie

Jako položky Časopis INFO 859 > Články a školení.