Pravidla pro přidělování GTIN

Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN: 2. část

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
V minulém čísle uvozený seriál pokračuje v tomto vydání avizovanými kapitolami, které současně představují odpovědi na velmi často pokládané otázky k příslušným tématům. I praxe posledního období opět potvrdila, že téma správného přiřazování GTIN je stále otevřené, aktuální a pro mnoho uživatelů Systému GS1 doposud do jisté míry neprůhledné. I z tohoto důvodu bude v rámci GS1Akademie otevřeno ještě v tomto roce zcela nové školení, které se touto oblastí bude podrobně zabývat.

Více

Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN: Úvod a 1. část

Informace v tomto článku jsou zastaralé, máte-li dotazy k tomuto tématu, prosíme, kontaktujte nás.
Stalo se již tradicí, že časopis INFO 859 přináší poměrně rozsáhlé bloky důležitých informací, pojmů a pravidel, které se přímo dotýkají práce s jednotlivými oblastmi Systému GS1. Toto číslo uvozuje zcela nový seriál, jehož ústředním tématem bude práce s GTIN.
Více Seriál: Pravidla pro přiřazování GTIN: Úvod a 1. část

Více