Návody a nástroje

Informace na tomto místě jsou považovány za dlouhodobě platné, měnící se pouze v detailech, a to v souladu s postupujícím vývojem Systému GS1. Mnohé z uvedených témat jsou zásadní pro pochopení a dokonalou funkčnost Systému GS1, mnohé mají doplňující charakter, který přispívá k jeho efektivitě a ekonomické vhodnosti. Za samostatné kapitoly, kterým je věnována speciální pozornost, jsou považovány ucelené seriály informací, které popisují obsažnou problematiku a které je vhodné vnímat jako celek.

Průvodce tvorbou paletové etikety

Stránka, pomocí které lze tvořit logistické etikety. Stačí si jen vybrat, zda potřebujete Standardní logistickou jednotku, která obsahuje fixní (stálé) množstvi obchodních jednotek specifikované dodavatelem a je jeho obchodní položkou (je tedy běžně v nabídce); anebo nestandardní logistickou jednotku, která je speciálně tvořena podle potřeby konkrétní objednávky (není tedy běžně v nabídce).

Dodavatelé pro systém GS1

Zde naleznete přehledný výběr dodavatelů řešení z celé České republiky. Pomocí předdefinovaných volitelných položek si zvolte službu (neoznačíte-li žádnou položku, budou vybrány všechny) a myší klikněte na region, který vás zajímá. 

Pravidla pro GTIN

Připravili jsme pro Vás průvodce tvorbou GTIN kódů a jejich určení. Aplikace slouží k osvětlení formátů a možnostií aplikací GTIN kódů, které slouží k celosvětově jedinečné identifikaci každého produktu, se kterým se obchoduje v distribučním řetězci (takovýto produkt je možné ocenit, objednat nebo fakturovat).