Zvýšení bezpečnosti pacienta – utopie nebo realita?

Více než 90 odborníků z oblasti zdravotnictví se v Praze a v Ostravě v polovině března zúčastnilo mezinárodního zdravotnického semináře Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů. Seminář, jehož podtitulem byly Zkušenosti z využívání mezinárodních standardů GS1 pro automatickou identifikaci ve Švýcarsku a v České republice, byl realizován s podporou Fondu Partnerství, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Hlavními přednášejícími byli pánové Prof. Dr. Pascal Bonnabry (vedoucí lékárník Univerzitní nemocnice v Ženevě) a Christian Hay (odborník na identifikaci ve zdravotnictví ze společnosti GS1 Switzerland). Ve svých prezentacích na téma identifikace ve zdravotnictví vyzdvihli důležitost identifikace pomocí Systému GS1, který velmi dobře funguje ve zdravotnickém sektoru ve Švýcarsku. V následné diskuzi pak odpovídali na otázky českých odborníků.

V druhé části programu semináře následovaly případové studie identifikace ve zdravotnictví z České republiky. Odborníci z FN Motol, z Nemocnice Na Homolce a z Krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě popsali, jak funguje systém identifikace v jejich zařízeních, kde používají nejen čárové kódy, ale také technologii RFID (radiofrekvenční identifikaci). V prezentacemi doslova nabytém programu nechyběla taková závažná témata, jako jsou léková kazuistika a mimořádné události záměny léků a jejich důsledků.

A proč je identifikace pacienta, léků, nástrojů, apod. vlastně důležitá?

Zdravotnická zařízení díky ní mohou lépe kontrolovat a lokalizovat každou dávku léků, která byla podána a dokáží zamezit i používání padělaných léčiv. Nemocnice také mohou lépe kontrolovat majetek a jeho pohyb a zdravotnický personál má zjednodušené udržování zdravotních záznamů. Avšak nejdůležitějším článkem v celém kolečku identifikace je samotný pacient – díky správnému značení léků, nástrojů atd. má jistotu, že dostane svůj lék ve správné dávce, že všechny nástroje před jeho operací budou na stole i po ní a že bude jeho zdravotnická dokumentace kompletní. V neposlední řadě – využití vhodné technologie značení eliminuje tolik diskutované selhání lidského faktoru.  

Jaké technologie se pro zvýšení bezpečnosti pacienta používají?

Mezi mnohými současnými technologiemi je jedním z nejpreferovanějších řešení využívání čárových kódů Systému GS1. Čárové kódy, které se používají v různých odvětvích už několik desetiletí, přinášejí i ve zdravotnictví kýžený výsledek a nabízí jednu z nejrychlejších návratností potřebné investice. Zdravotnická péče přináší mnoho možností na využití čárových kódů. Například náramky pro pacienty, označování léků, označování laboratorních vzorků, krevních preparátů, lékařských nástrojů, přístrojů, majetku atd. Systém identifikace může mít, kromě čárových kódů, i podobu tzv. 2D kódů (GS1 DataMatrix) a RFID tagů.


Kontakt:

Ing. Tomáš Martoch

Ředitel

Tel: 227 031 163, e-mail: martoch@gs1cz.org