Třicátiny, jak mají být!

Sdružení GS1 Czech Republic, člen globální standardizační organizace GS1, oslavilo třicet let od svého založení. Narozeninový dort ochutnalo více než 170 hostů z řad uživatelů Systému GS1, technologických partnerů, zaměstnanců GS1 Czech Republic a pamětníků – lidí, kteří byli před třiceti lety „u toho“.

t icet let 1Veselé, vřelé, i lehce vzpomínkové – takové bylo slavnostní setkání pořádané organizací GS1 Czech Republic při příležitosti jejích třicátých narozenin. Akce se konala v Jihoměstském pivovaru v Praze, jehož sládek uvařil pro tuto příležitost speciální ležák Kódovar!

Hosty uvítala ředitelka Pavla Cihlářová spolu s Jaroslavem Camplíkem. Prezident GS1 Czech Republic ve svém slavnostním proslovu vzal přítomné na exkurzi časem do dob prvních čárových kódů EAN ještě s cizími prefixy, s nimiž se označovaly československé výrobky vyvážené na Západ. Připomněl založení EAN Československo Jaroslavem Martinicem, první tuzemské kódy již s „osmpětdevítkou“, entuziasmus technických nadšenců a propagování čárového kódu v rodícím se tržním prostředí, vykročení na samostatnou cestu po rozdělení federace a náhlý rozmach aplikací nových a nových prvků systému EAN/GS1 s rozvojem moderního maloobchodu i impozantní vývoj Systému GS1 až do dnešní podoby komplexu globálních standardů a řešení pro podporu logistických řetězců po celém světě napříč mnoha sektory.

A ocenění za přínos pro rozvoj standardní identifikace získává…!

Po celou dobu svojí existence platila česká organizace za velmi aktivního člena. Za to, že si po třiceti letech stále udržuje pozici lídra mezi členskými organizacemi GS1 v regionu středovýchodní Evropy, vděčí GS1 Czech Republic vytrvalé práci řady odborníků a firem. Svoje uznání jim sdružení vyjádřilo udělením pamětní plakety za celkový přínos pro rozvoj standardní identifikace.
Potom nastoupil odborník tentokrát na dílo pivovarnické: majitel Jihoměstského pivovaru František Richter narazil sud dubák s Kódovarem, skončil oficiální program.
Vedle hlavního sálu to žilo také v salonu pivovaru, kde probíhala výstava fotografií produktů s nejstaršími čárovými kódy „Made in Czechoslovakia“ spojená s ukázkou dobového technologického zařízení pro výrobu čárových kódů, jejich verifikaci a dekódování.

Sdružení GS1 Czech Republic děkuje všem hostům a gratulantům!