Partnerský program GS1 zahájen

Kontakt: Ing. Michal Bílý, obchodní ředitel, GS1 Czech Republic, bily@gs1cz.org
Praha 20.4. 2009

 
Sdružení GS1 Czech Republic oficiálně odstartovalo Partnerský program, jehož cílem je akreditace vybraných dodavatelů pro Systém GS1 se zaměřením na komplexní služby cílovým zákazníkům.

Hlavním smyslem projektu je dosažení vyšší míry jistoty a preciznosti v oblasti implementace Systému GS1 v celém spektru existujícího know-how, a to formou těsné, partnerské spolupráce.

Podmínky a vstupní kriteria pro získání akreditace jsou postaveny na dlouhodobé a úzké spolupráci s těmito technickými firmami, na znalosti jejich vnitřní organizace, přístupu k zákazníkům a posouzení řady referenčních projektů.

Dne 31.3. 2009 byla za přítomnosti prezidenta sdružení GS1 Czech Republic, pana Jaroslava Camplíka a pana Zdeňka Vonáska, člena výboru a odborného garanta projektu, oficiálně předána osvědčení o akreditaci společnostem:

CODEWARE, s.r.o., EPRIN spol. s r.o., ICS Identifikační systémy, a.s., JaGa, spol. s r.o. a KODYS, spol. s r.o. .

Tyto firmy mimo jiné přijaly morální závazek budování značky představující garanci kvality, profesionality a korektního jednání.

Byl tak položen základ k budoucímu otevřenému, avšak úzkému okruhu firem, které jsou oprávněny využívat logo „GS1 Czech Republic Accredited Partner“.

O společnosti GS1

GS1 Czech Republic je neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy organizace GS1 v České republice.

Sjednocená organizace GS1 je od roku 2005 prezentována jako neutrální, globální subjekt, jehož základní orientací je vývoj a implementace globálních standardů a technologií v oblasti automatické identifikace a komunikace. Základním cílem je zvýšení účinnosti, efektivity logistických, distribučních řetězců napříč průmyslovými odvětvími.

V současné době již více než 1 milion zapojených organizací, uživatelů Systému GS1, denně realizuje více jak 6 miliard transakcí v oblasti automatické identifikace s využitím čárových kódů, radiofrekvenční identifikace, ve sféře EDI komunikace formou standardních elektronických zpráv a nověji i v oblasti datové synchronizace.

GS1 je globální organizací s lokálním zastoupením ve 108 zemích světa a centrálou situovanou v Bruselu, Belgii.