Kosmetický sektor: Revoluce v logistice dobývá Evropu

Zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví zákazníků kosmetického sektoru na evropském kontinentu je klíčovým cílem nařízení č. 1223/2011 Evropské unie. Tato regulace vstoupila v platnost 11. července 2013. Na organizaci GS1 se nyní obracejí výrobci kosmetiky, aby jim pomohla v nutné optimalizaci

78461063_1Splnit nařízení Evropské komise je nyní důležitým úkolem společností působících na poli kosmetiky. Dobrou zprávou je, že můžeme čerpat zkušeností ze zahraničí. Takovým „předjezdcem“ v tomto ohledu je francouzský trh, který patří k nejrozsáhlejším kosmetickým trhům vůbec – každý rok je zde v oběhu více než 67 miliard kusů obchodních položek, disponuje 2200 obchody zaměřenými na kosmetiku a operuje se 160 firemními značkami. A právě zde se výrobci a dodavatelé (LVMH, Sephora, Marionnaud, Douglas, Beauty Success, Nocibé, Puig, Chanel, L’Oréal Luxe, Clarins, Hermès, Coty, Printemps, Galerie Lafayette, Une heure pour soi, Procter&Gamble, Interparfums a Passion Beauté) spojili (pod taktovkou GS1 France a ECR France) v jednu pracovní skupinu, která se od roku 2011 zabývá optimalizací logistických procesů, kodifikací a rozvojem identifikace zboží.

Iniciativa pracovní skupiny v kosmetickém sektoru

V návaznosti na první výsledky různých iniciativ implementovaných ve Francii, se v červnu v Paříži konala schůzka pracovní skupiny "GS1 in Europe Luxury Cosmetics Working Group”, složená z účastníků z 12 evropských zemí (Španělsko, Polsko, Turecko, Německo, Rusko, Itálie, Nizozemí, Belgie, Lucembursko, Irsko, Francie a v neposlední řadě Česká republika). Jedním z hlavních výstupů této pracovní skupiny je evropský průvodce doporučení pro označování logistických jednotek, EDI zprávy a standardizaci produktových listů, určených pro výrobce a distributory v selektivním sektoru parfumerie v Evropě. Přijetí těchto logistických pravidel garantuje optimální vysledovatelnost v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce a také výrazné zvýšení produktivity různých logistických procesů.

Evropské nařízení: spolupráce i v rámci organizací

Implementace tohoto nařízení také stmeluje jednotlivé organizace. V jednu iniciativu - FFPS (French federation of selective perfumery) se spojily profesionální federace FFPS a Federation of Beauty Businesses) a pracovaly společně na návrhu série provozních příruček pro snadnější orientaci ve výše uvedeném nařízení.

„Tyto příručky jsou určeny ke vzdělávání - poskytují jasné a stručné vysvětlení nových povinností, které vyplývají z nařízení o kosmetických přípravcích. Obsahují podrobnosti týkající se kontrol, které mají být provedeny při příjmu zboží a stejně tak aktivity, které by měly být vykonány v případě závažných nežádoucích účinků, které by se mohly objevit v důsledku použití konkrétního kosmetického přípravku. V rámci neustálého zlepšování logistických procesů mají některé z připravených průvodců formuláře, které mohou maloobchodníci využívat přímo v praxi. Informační sady pro nákupčí budou také poskytnuty. Jsou k dispozici na našich webových stránkách od července 2013", říká Marie-Hélène Morin, generální ředitelka FFPS.

Tyto příručky budou distribuovány po celé Evropě prostřednictvím Evropské federace prodejců parfémů. Maloobchodníci tak budou mít kompletní sadu nástrojů, aby mohli uplatňovat nařízení o kosmetických přípravcích v co nejlepších možných podmínkách.

O organizaci GS1

GS1 je globální standardizační organizace se sídlem v Bruselu. Aktuálně zastřešuje 111 lokálních členských organizací, jejichž prostřednictvím je do Systému GS1 zaregistrováno téměř 1,3 milionu uživatelů ve 150 zemích světa. Odhaduje se, že tyto uživatelské firmy realizují denně více než šest miliard transakcí založených na bázi standardní automatické identifikace a snímání dat.

GS1 Czech Republic je neziskové zájmové sdružení, jehož činností je koordinace, metodika a poradenství pro Systém GS1 v České republice. Je organizací zabývající se podporou využívání globálních standardů a jejich implementací s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost logistických a dodavatelsko-odběratelských řetězců na lokální, ale zároveň také mezioborové úrovni.

Systém GS1 je ucelený soubor mezinárodně platných standardů pro automatickou identifikaci a elektronickou komunikaci informací o identifikovaných položkách, službách, objektech nebo subjektech. Jde o systém, který je v současné době nejrozšířenějším standardem v rámci globálního logistického řetězce na světě.

Kontakty:

Ing. Pavla Cihlářová, ředitelka sdružení GS1 Czech Republic, tel. 234 633 156 (cihlarova@gs1cz.org)

Mgr. Kateřina Teplá, koordinátorka marketingu GS1 Czech Republic, tel. 734 553 636734 553 636 (tepla@gs1cz.org)