GS1 Czech Republic oznámila uzavření dohody o spolupráci se společností SA2 Worldsync při poskytování služeb datové synchronizace.

Praha, Kolín nad Rýnem, srpen 2010 – Na základě zkušeností z úspěšné realizace pilotního projektu datové synchronizace, který proběhl na podzim 2009, sdružení GS1 Czech Republic zvolilo společnost SA2 Worldsync jako svého hlavního technologického partnera pro oblast poskytování služeb datové synchronizace (Global Data Synchronisation Network – GDSN). Tímto rozhodnutím GS1 Czech Republic potvrzuje strategickou orientaci na takové řešení správy kmenových dat pro organizace na českém trhu, které díky technologii na bázi globálních standardů GS1 přinese zvyšující se vnitřní efektivitu, snižující se chybovost a administrativní zatížení.

Pro společnost SA2 Worldsync je tato dohoda dalším signálem, že její strategie rozvoje služeb datové synchronizace ve střední Evropě je úspěšná a posiluje její postavení lídra trhu v tomto regionu.

Pavla Cihlářová, ředitelka sdružení GS1 Czech Republic, při příležitosti uzavření dohody prohlásila: "Během realizace pilotního projektu mohli jeho účastníci, a to jak obchodní řetězce, tak i jejich dodavatelé, reálně pocítit přínosy, které nasazení technologie datové synchronizace na základě standardů GS1 přináší. Díky napojení SA2 Worldsync na další globální poskytovatele GDS budeme schopni efektivně propojit české dodavatele nejen s jejich obchodními partnery na českém trhu, ale rovněž v rámci regionu i celosvětové sítě GDSN."

V první fázi projektu, který bude spuštěn v následujících měsících se GS1 Czech Republic zaměří s nabídkou služeb GDS především na české dodavatele působící v sektoru rychloobrátkového zboží. Nadnárodní společnosti, které již na globální úrovni využívají GDSN, mohou toto spojení začít využívat již nyní.

Spuštění služeb bude zahrnovat související podpůrné aktivity jako konzultační služby, školení, služby v oblasti kvality dat a podobně. Pro podporu rozvoje služeb připravuje GS1 Czech Republic sérii seminářů, školení a workshopů věnovaných přínosům GDSN a standardům GS1.

„Prakticky všechny největší nadnárodní obchodní řetězce, působící v České republice, již využívají služeb SA2 Worldsync v dalších zemích“, prohlásil Nihat Arkan, CEO SA2 Worldsync. „Naše aktivity v České republice jsou plně v souladu se strategií podporovat rozvoj služeb GDSN ve spolupráci s organizacemi GS1. Jsme potěšeni rozvojem využívání služeb GDS a posilováním pozice SA2 Worldsync na trhu díky spolupráci s celou řadou evropských organizací GS1.“