Tiskové zprávy

30 let čárových kódů u nás

„Vaše zboží musí být od nynějška značeno čárovými kódy!“ Československo přijalo evropské standardy pro automatickou identifikaci zboží pomocí čárových kódů jako první země socialistického bloku. Nejstarší čárové kódy se objevily na dodávkách čokolády, piva či LP desek pro západní trhy.

Číst více

Padělání léčiv – rostoucí globální hrozba

Množství padělaných léčiv se postupně stává celosvětovým problémem: dosahuje neúnosných rozměrů a fatálně ohrožuje společnost především v určitých regionech. WHO (World Health Organisation) uvádí reálné odhady prodeje padělaných medikamentů, a to v celosvětovém měřítku jen v roce 2010, v hodnotě 75 mld. USD. V mnoha zemích Afriky, části Asie a Latinské Ameriky jsou oblasti, kde je více než 30 % léčiv na trhu paděláno! V některých oblastech bývalého Sovětského svazu činí prodej padělků více než 20 % tržního podílu! V nejvyspělejších zemích s efektivním regulačním systémem a s fungující kontrolou je podíl padělaných léčiv sice pod hranicí 1 %, ale pozvolna roste.

Číst více

GS1 DataBar: ochrana spotřebitele, stop plýtvání

Několikrát do roka Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejňuje na svých stránkách výsledky kontrol v prodejnách některých obchodních řetězců. Z nich je patrné, jak obchodníci manipulují s daty minimální trvanlivosti. Datum doporučené spotřeby nezřídka výrazně prodlužují. Objevují se i případy, kdy je datum minimální trvanlivosti prodlužováno opakovaně a potraviny již jeví optické známky nepoživatelnosti, mají pozměněnou barvu, případně se na nich vyskytuje plíseň. Na celý maloobchod to pak vrhá stín nepoctivosti, což v zákaznících vyvolává pocity, že je klamou hned všechny obchodní řetězce v oblasti FMCG.

Číst více

Datovou synchronizaci podpoří spolupráce společností GS1 Czech Republic a EDITEL CZ

GS1 Czech Republic, nejvýznamnější organizace zabývající se implementací globálních standardů na českém trhu s cílem zvýšení efektivity a transparentnosti logistických a dodavatelsko-odběratelských procesů, a to i na mezioborové úrovni a Editel CZ s.r.o., lídr a poskytovatel špičkových řešení a služ…

Číst více

Evropská komise schválila nový rámec pro posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů pro aplikace RFID (PIA)

Organizace GS1 a Neelie Kroes, místopředsedkyně Evropské komise pověřená digitální agendou, podepsaly na slavnostním ceremoniálu v Bruselu rámec pro Posouzení dopadů na ochranu soukromí a údajů (PIA – Privacy Impact Assessment) pro aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace). Tuto rezoluci svým pod…

Číst více

GS1 Czech Republic zprovoznila nový portál GS1Akademie.cz

GS1 Czech Republic zprovoznila Portál GS1 Akademie, jenž je komplexním zdrojem informací o školeních a o standardech GS1 pro přesnou identifikaci produktů, zařízení, služeb a obchodních partnerů, jakožto i pro odpovídající komunikaci mezi nimi. Společnost GS1 Czech Republic podporuje sdílení znalost…

Číst více

Zvýšení bezpečnosti pacienta – utopie nebo realita?

Více než 90 odborníků z oblasti zdravotnictví se v Praze a v Ostravě v polovině března zúčastnilo mezinárodního zdravotnického semináře Zvýšení bezpečnosti pacienta a efektivity vnitřních procesů. Seminář, jehož podtitulem byly Zkušenosti z využívání mezinárodních standardů GS1 pro automatickou iden…

Číst více

Česko-Slovenská iniciativa ECR uzavřela dohodu o spolupráci s GS1 Czech Republic

Sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR (Efficient Consumer Response) a sdružení GS1 Czech Republic uzavřely začátkem roku 2011 dohodu o vzájemné spolupráci. Tato dohoda umožňuje sdružení ECR využít administrativní a expertní zázemí GS1 Czech Republic a poskytuje mu prostor pro další možnosti rozvoj…

Číst více

GS1 Czech Republic oznámila uzavření dohody o spolupráci se společností SA2 Worldsync při poskytování služeb datové synchronizace.

Praha, Kolín nad Rýnem, srpen 2010 – Na základě zkušeností z úspěšné realizace pilotního projektu datové synchronizace, který proběhl na podzim 2009, sdružení GS1 Czech Republic zvolilo společnost SA2 Worldsync jako svého hlavního technologického partnera pro oblast poskytování služeb datové synchro…

Číst více

Přednáška SANJAY E. SARMY o RFID a Internetu věcí

Dne 29. 4. 2010 od 15:00 se na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze uskuteční unikátní přednáška celosvětově uznávaného odborníka, technologického vizionáře v oblasti RFID a Internetu věcí, spoluzakladatele AUTO-ID Centra a profesora na MIT (Massachusetts Institute of Technology) SANJAY E. SARMY. D…

Číst více