Česko-Slovenská iniciativa ECR uzavřela dohodu o spolupráci s GS1 Czech Republic

Sdružení Česko-Slovenská iniciativa ECR (Efficient Consumer Response) a sdružení GS1 Czech Republic uzavřely začátkem roku 2011 dohodu o vzájemné spolupráci. Tato dohoda umožňuje sdružení ECR využít administrativní a expertní zázemí GS1 Czech Republic a poskytuje mu prostor pro další možnosti rozvoje v České a Slovenské republice.

ECR je mezinárodní iniciativou výrobců, obchodních organizací a dalších členů dodavatelských řetězců, jejíž cílem je zlepšit a optimalizovat procesy pohybu výrobku od expedice přes logistické a dodavatelské řetězce až ke konečnému spotřebiteli. Výsledkem tohoto optimalizovaného procesu je pak výrazné zrychlení, zlevnění a usnadnění pohybu zboží od výrobce k zákazníkovi.

Koordinací aktivit a přípravou strategického rozvoje sdružení ECR byl pověřen pan Tomáš Martoch, který bude plnit roli GS1 ECR koordinátora s cílem posílit povědomí o přínosech spolupráce mezi dodavateli a obchodními řetězci na bázi ECR, včetně navázání užší spolupráce v rámci ECR Europe a dalších národních iniciativ ECR. Tento model vychází z dlouholetých zkušeností spolupráce mezi ECR a GS1 v mnoha dalších zemích Evropy.

Jako hlavní priority nadcházejícího období pro sdružení ECR byly definovány tyto oblasti:

  • Podpora většího zapojení obchodních řetězců a globálních i lokálních společností působících na českém a slovenském trhu v segmentu FMCG a retail;
  • Příprava aktivit a vytvoření společných pracovních týmů pro řešení úkolů spolupráce mezi dodavateli a obchodními řetězci ve strategických oblastech rozvoje ECR iniciativy, tak jak jsou prioritně definovány členskými organizacemi;
  • Přenos zkušeností z národních ECR iniciativ, sdílení znalostí a posílení spolupráce na úrovni ECR Europe.

Při této příležitosti prohlásil Miloš Hammer, Co-Chairman Česko-Slovenské iniciativy  ECR: „Spolupráce mezi ECR a GS1 funguje s velkým úspěchem v mnoha zemích a proto není pochyb, že tomu tak bude i v České a Slovenské republice. Osobně zde vidím přínos ve zkušenostech, oblasti působnosti a také v aktivitě týmu GS1 a očekávám tak rozvoj a upevnění pozice ECR na Česko-Slovenském trhu.“

Pavla Cihlářová, ředitelka sdružení GS1 Czech Republic, k tomuto tématu říká: „Model spolupráce, který byl dohodnut, vychází ze zkušeností z dalších zemí v Evropě, kde více než 75% národních iniciativ poskytují organizace GS1 zázemí a koordinaci aktivit ECR. GS1 Czech Republic úzce spolupracuje s ostatními národními organizacemi GS1 v Evropě a tak věříme, že i v České republice bude toto partnerství přínosem jak pro sdružení ECR, tak pro společnosti zapojené do Systému GS1, i pro celý maloobchodní trh.“

Česko slovenská iniciativa ECR byla založena v roce 2001 předními obchodními a výrobními organizacemi působícími v oblasti maloobchodu se spotřebním zboží (mj. Makro C+C ČR, Unilever, Nestlé, Ahold, Procter+Gamble, Ahold).

ECR znamená efektivní odpověď na poptávku zákazníka (z angl. Efficient Consumer Response). Projekt ECR vznikl v polovině devadesátých let jako reakce na změny v dodavatelských řetězcích vyvolané rozšířením informačních technologií. Hlavním principem ECR je vzájemná spolupráce mezi výrobci a odběrateli spotřebního zboží tak, aby bylo umožněno snížení nákladů a zrychlení a zefektivnění dodávek.

ECR definuje následující cíle:

  • zvýšit hospodárnost a účinnost zásobovacího řetězce a zejména podporovat široké sdílení elektronických dat a obchodních postupů k získání potřebného odbytu pro obchod a průmysl;
  • implementovat potřebné normy jak na straně poptávky, tak na straně nabídky, což může podnikatelské komunitě poskytnout obchod a průmysl pouze ve vzájemném spojení;
  • podporovat průkopnické projekty spolupráce průmysIu s obchodem ku prospěchu všech členských společností.

Kontakt:

Tomáš Martoch, GS1 ECR Koordinátor

Tel: 227 031 163, e-mail: martoch@gs1cz.org

www.ecr.cz, www.gs1cz.org