Významné zdravotnické organizace se rozhodly využívat Systém GS1 k zabezpečení zdravotnického dodavatelského řetězce

Významné zdravotnické organizace se rozhodly využívat Systém GS1 k zabezpečení zdravotnického dodavatelského řetězce. Cílem této fáze je navázat na standardní identifikaci léčiv a zdravotnických prostředků zavedením této identifikace a také automatického sběru dat.

07/2009: Během července tohoto roku se v Bruselu sešla pracovní skupina GS1 pro zdravotnictví, aby zvolila tým, který povede tento sektor do další fáze zavádění standardizace do zdravotnictví. Cílem této fáze je navázat na standardní identifikaci léčiv a zdravotnických prostředků zavedením této identifikace a také automatického sběru dat do oblasti zdravotnického logistického řetězce. Na základě již vyhodnocených pilotních projektů se přínosy očekávají především v oblasti eliminace chyb, lepšího zabezpečení proti šíření padělků nebo také dosažení lepších podmínek pro případné stahování vadných nebo kontaminovaných šarží z oběhu.

V nově zvoleném GS1 Healthcare Leadership týmu budou pracovat zástupci nejvýznamnějších organizací tohoto sektoru jako je Abbott Laboratories, Alcon Laboratories (Nestlé), Baxter, B.Braun, Covidien, GlaxoSmithKline, J&J, Medtroonic, Novartis, Pfizer, Premier a další.

Tým bude i nadále pokračovat v jednáních s Evropskou komisí o implementaci standardní identifikace pro lékařské nástroje a přístroje UDI (Unique Device Identification).