Vysledovatelnost a sdílení informací o produktu v odvětví kosmetiky

Máte zájem o informace týkající se specifik dodavatelského řetězce v oblasti kosmetiky? Jste připraveni na nové nařízení, které vstoupí v platnost v červenci 2013 ve všech 27 státech EU? (Toto nařízení pro oblast kosmetiky má za úkol chránit bezpečnost spotřebitelů a přináší s sebou mnohé výzvy pro zefektivnění logistiky v oboru (vysledovatelnost výrobku v rámci celého dodavatelského řetězce, efektivní postupy pro stažení výrobků z trhu, sdílení a výměna informací o produktu,…)).

Beauty Workshop agendaDovolujeme si Vás, jménem neziskového sdružení Česko – Slovenská iniciativa ECR, pozvat na workshop, který je zaměřen speciálně na specifika dodavatelského řetězce v oblasti kosmetiky. Česko-Slovenská iniciativa ECR dlouhodobě usiluje o zavádění inovací, zvyšování kvality a odstraňování neefektivit v dodavatelském řetězci. V současnosti je jednou z jejích priorit vytvoření projektu, který by odpovídal individuálním potřebám a požadavkům subjektů, které v rámci dodavatelského řetězce FMCG reprezentují trh s kosmetickými prostředky.

Hlavním důvodem pro organizování celého projektu je reakce na nařízení Evropské Unie 1223/2009, které v červenci 2013 vstoupí v platnost ve všech 27 státech EU. Toto nařízení pro oblast kosmetiky má za úkol chránit bezpečnost spotřebitelů a přináší s sebou mnohé výzvy pro zefektivnění logistiky v oboru (vysledovatelnost výrobku v rámci celého dodavatelského řetězce, efektivní postupy pro stažení výrobků z trhu, sdílení a výměna informací o produktu,…).

Česko – Slovenská iniciativa ECR chce touto cestou navázat na aktivitu mezinárodní platformy ECR Europe, které toto téma diskutuje na celoevropské úrovni, a představit tak možnosti využití strategických zkušeností v podmínkách FMCG trhu v České a Slovenské republice – GS1 standardy, best practices, atd.