Vydán manuál k Nařízení EU 1169/2011

Sdružení GS1 Czech Republic ve spolupráci s organizací GS1 in Europe a několika českými dodavateli, obchodními řetězci a asociacemi připravilo sadu materiálů k problematice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

109176731_1Účelem je poskytnout návod, jakým způsobem strukturovat B2C data, jejichž výměna mezi dodavateli a obchodníky bude v souvislosti s Nařízením 1169 nezbytná již od 13. prosince 2014. Materiály jsou tedy určeny dodavatelům potravinářských výrobků a obchodním řetězcům, kterým mohou pomoci během rozhodování o tom, jaká data od svých dodavatelů požadovat tak, aby bylo požadavkům Nařízení 1169 vyhověno. Organizace GS1 se tématem intenzivně zabývá; nabízí standardy i konkrétní nástroje pro výměnu strukturovaných kmenových dat, které se zejména v zahraničí běžně používají, a které jsou vhodné i pro výměnu dat vyžadovaných Nařízením EU 1169/2011.

Manuál je ke stažení.