V Praze bude otevřeno centrum pro testování EPC/RFID

V prosinci tohoto roku bude v prostorách GS1 Czech Republic v Praze otevřeno centrum pro podporu praktických aplikací EPC/RFID technologie. Záměrem sdružení je poskytnout nezávislé zázemí pro testování reálných a plánovaných řešení pro soukromý i veřejný sektor.

Centrum díky své vybavenosti bude schopno nabídnout jak základní testování, tak i praktické ukázky využití technologie EPC/RFID. Bude organizovat školení a konzultace, a to jak pro zájemce o RFID technologii – začátečníky, tak i pro pokročilé uživatele. Pracovníci centra budou schopni pomocí mobilního vybavení provádět testování u zákazníků. Součástí nabídky bude také zpracování studií proveditelnosti a ROI analýz na základě zadání konkrétních uživatelů. GS1 Czech Republic chce otevřením centra doplnit a zkvalitnit portfolio svých služeb a nabídnout uživatelům účinnou pomoc ve všech fázích projektů souvisejících s implementací RFID technologie nebo kombinujících tuto technologii s dalšími standardy Systému GS1.

Elektronický kód produktu (EPC - Electronic Product Code) je již od roku 2007 součástí standardu GS1 a společně s čárovými kódy patří k pilířům tohoto globálního systému standardů pro automatickou identifikaci, sběr dat a jejich sdílení v dodavatelském řetězci. Globální organizace GS1 se na dalším vývoji EPC/RFID technologie podílí ve spolupráci s řadou významných světových univerzitních i průmyslových výzkumných pracovišť. V rámci této spolupráce funguje pod záštitou regionální organizace GS1 in Europe síť laboratoří EPC/RFID Business Lab Network. Pražské centrum EPC/RFID bude již čtrnáctým členem této sítě s bohatým sdíleným know-how.

Kontakt

Ing. Petra Fuchsíková, Ph.D., Paed IGIP
Produktová manažerka EPC/RFID
Tel: 227 031 269 
Mobil: 602 318 035 
E-mail: fuchsikova(@)gs1cz.org