V ČR se natáčelo Instruktážní video globální organizace GS1

Začátkem roku bylo pod patronací GS1 Czech Republic natočeno instruktážní video s názvem Getting it right. Tématem videa je problematika kvalitního značení produktů pomocí čárového kódu, správně aplikované jednoznačné identifikace a přiřazení číselné identifikační struktury GTIN.

Z hlediska Systému GS1 se jedná o naprosto základní, doslova nosné téma Systému GS1. Zároveň koresponduje hned se dvěma hlavními aktivitami, které sdružení GS1 Czech Republic rutinně provozuje. Jednou z nich je pravidelné vzdělávání uživatelů, tou druhou je kontrola kvality provedení čárových kódů v obchodní praxi.

Video bylo natočeno ve spolupráci s obchodním řetězcem Globus ČR, který poskytl filmovému štábu příležitost natáčet v prostorách libereckého supermarketu a distribučního centra v Jirnech. Několik záběrů bylo natočeno také ve spolupráci se společností Bohemia Sekt. Oběma společnostem se sluší za jejich podporu poděkovat!

Instruktážní video se tak stalo jedním z propagačních počinů sdružení GS1 Czech Republic k letošnímu 30. výročí jeho existence na českém trhu a zároveň pomohlo zviditelnit českou národní organizaci v rámci mezinárodní komunity GS1.

Video je ke zhlédnutí na YouTube a bude využíváno pro potřeby výuky, a to jak v České republice, tak díky anglické verzi i v ostatních zemích světa.