Systém GS1 pro chirurgické nástroje

GS1 centrála v Bruselu oznámila v prosinci loňského roku, že byl ratifikován GS1 standard pro identifikaci chirurgických nástrojů, který se zavázala převzít a využívat řada významných světových výrobců chirurgických nástrojů.

Pro identifikaci chirurgických nástrojů byl definován v rámci standardu dvoudimenzionální kód GS1 DataMatrix.

GS1 centrála v Bruselu oznámila v prosinci loňského roku, že byl ratifikován GS1 standard pro identifikaci chirurgických nástrojů, který se zavázala převzít a využívat řada významných světových výrobců chirurgických nástrojů. Zavedení standardní identifikace bude mít podstatný vliv také na důslednější zavádění vysledovatelnosti chirurgických nástrojů v rámci jejich životního cyklu přímo v jednotlivých nemocnicích. To by bezpochyby přispělo ke snížení rizik a k vyšší míře bezpečnosti pacienta, ale i k efektivnějším logistickým procesům, které mohou přinést ve svém důsledku úsporu nákladů.

Standard zohledňuje specifické požadavky na identifikaci lékařských nástrojů, kde je nutno počítat s často velmi malou plochou pro označení, potřebou čitelnosti po celou dobu použitelnosti nástroje, s vlivem sterilizace nebo jiného způsobu dekontaminace a v neposlední řadě také s požadavkem na biokompatibilitu značení.

Pro identifikaci chirurgických nástrojů byl definován v rámci standardu dvoudimenzionální kód GS1 DataMatrix, ve kterém bude zakódováno číslo nástroje ve formě GTIN a sériové číslo pomocí aplikačního identifikátoru AI (21). Ke snímání těchto kódů jsou určeny tzv. camera-based snímače.