Studie efektivity EDI komunikace 2011

Zajímá vás, na jaké úrovni je EDI komunikace v České republice a jak vidí její budoucnost uživatelé? Po prvním průzkumu na uvedené téma, realizovaném v roce 2008, provedla organizace GS1 Czech Republic ve druhé polovině roku 2011 jeho opakování.

Vypracovaná studie efektivity standardní elektronické komunikace je výsledkem průzkumu, který byl proveden přímo mezi uživateli Systému GS1 v České republice. Odpovědi zaslalo více než 150 vybraných uživatelů, což představuje dostatečný statistický pohled na současnou situaci týkající se stavu implementace EDI standardů na českém trhu. Na základě tohoto průzkumu byl sestaven materiál, který obsahuje textové i grafické vyjádření významných ukazatelů. Tyto ukazatele pomohou uživatelům zorientovat se v aktuální situaci elektronické komunikace na našem trhu a zároveň poskytnou možnost srovnání výkonnosti a efektivity implementovaného řešení EDI s průměrnými hodnotami, které byly v rámci studie zjištěny. Předmětem studie jsou jak kvantitativní ukazatele, zahrnující např. průměrný počet partnerů, tak ukazatele kvalitativní, poměřující například atraktivitu jednotlivých druhů EDI zpráv dle jejich plánovaného nasazení obchodními partnery.

Co bylo cílem studie?

Krátkodobým cílem této studie je umožnit uživatelům Systému GS1 získat přehled o situaci v oblasti elektronické výměny dat na našem trhu. Dlouhodobým cílem studie efektivity elektronické komunikace je pak zvýšení míry uplatnění příslušných standardů GS1. Důsledné uplatňování pravidel definovaných standardem GS1 EANCOM® pro elektronickou výměnu dat povede k dalšímu zefektivnění elektronické komunikace a zkvalitnění zákaznického servisu uživatelů Systému GS1.To v budoucnu umožní vyšší míru automatizace zpracování obchodních dokladů a snížení nákladů na provoz EDI komunikace.

Efektivita EDI komunikace a kvalita dat

Po několikaleté praxi s využíváním standardu pro elektronickou komunikaci GS1 EANCOM®, který umožňuje automatické zpracování komunikovaných údajů mezi obchodními partnery, jsou uživatelé v České republice vystaveni praktickým důsledkům implementace zpráv EDI bez předcházející automatické a průběžné synchronizace kmenových dat. Díky tomuto stavu jsou přínosy EDI komunikace, spočívající především ve snižování pracovní zátěže v oblasti zákaznického servisu, značně omezeny. Sdružení GS1 Czech Republic proto zaměřuje svou pozornost stále více na zefektivnění využití standardu pro elektronickou výměnu dat v kontextu budoucího nasazení nového standardu pro synchronizaci a automatickou výměnu kmenových dat mezi obchodními partnery.

Penetrace standardní EDI komunikace mezi uživateli Systému GS1

Přestože se elektronická komunikace prostřednictvím standardu GS1 EANCOM® rozšířila až po roce 1998, dosahuje její penetrace na českém trhu poměrně významné míry především mezi většími lokálními a nadnárodními uživateli, kde atakuje hranici 64 %. Nejčastějším důvodem pro nevyužívání standardu GS1 EANCOM® byla respondenty nejvíce zmiňována prozatímní neakceptace standardu jejich partnery z oboru.

Atraktivita zpráv

Dalším, kvalitativním ukazatelem standardní EDI komunikace je nasazení a aktivní využívání dalších typů zpráv kromě již značně rozšířených ORDERS a INVOIC. Většina respondentů odpověděla, že pro komunikaci se svými obchodními partnery využívá také některé další zprávy, které jsou definovány v rámci standardu GS1 EANCOM®, a pro které v České republice existují podrobné implementační příručky (pro registrované členy GS1 Czech Republic na webových stránkách http://www.gs1cz.org). Z následujícího grafu je patrné, které zprávy jsou obchodními partnery preferovány. Vysoká atraktivita zpráv COMDIS a APERAK je díky procesní architektuře elektronické fakturace ovlivněna již rutinním nasazením zprávy INVOIC.

Celou studii si můžete prohlédnout v tomto odkazu.