Standardy GS1 ve zdravotnictví v praxi

Páté vydání sborníku případových studií o využívání standardů GS1 ve zdravotnictví se zaměřilo na oblast vysledovatelnosti, důležitého nástroje pro zajištění bezpečnosti pacientů. GS1 Healthcare Reference Book 2013/2014 přináší jedenáct inspirativních příkladů z celého světa.

Publikace GS1 Healthcare Reference Book 2013/2014 přináší popisy nedávno dokončených projektů týkajících se aplikace standardů GS1 v dodavatelských řetězcích v sektoru zdravotnictví. Jednotlivé případové studie popisují využívání standardizovaného systému automatické identifikace a sdílení dat s cílem zvýšení efektivity logistických procesů od výrobců zdravotnického materiálu a léčivých přípravků přes distribuci až po nemocniční zařízení. Ve sborníku najdeme případové studie projektů v široké škále od malých projektů po rozsáhlé aplikace.

Hned dvěma projekty se může pochlubit GS1 Argentina: elektronickým katalogem pro oblast healthcare ANMAT a aplikací pro vysledovatelnost léčivých přípravků v nemocnici Alemán. Případová studie z Autrálie se zabýváimplementacemi standardů GS1 v malých a středních zd r avotnických firmách. Další členská organizace GS1 z Latinské Ameriky, GS1 Colombia, zveřejnila výsledky projektu Národního systému vysledovatelnosti léčiv.

Projekt Safemed (GS1 Egypt)zamezuje vstupu padělků do dodavatelských řetězců v egyptském zdravotnictví. Využítím standardu GS1 GLN v univerzitní nemocnici Charité se zabývá případová studie GS1 Germany. Příspěvek GS1 Ireland se věnuje aplikaci standardní identifikace chirurgických nástrojů.

O minimalizaci rizik a posilování bezpečnosti pacientů v Portugalsku referují zástupci společnosti Novartis. Vysledovatelnost zdravotnického materiálu je obsahem případové studie ze Srbska; reference společnosti Mölnlycke Health Care popisuje využití standardů GS1 s cílem naplnění nových legislativních požadavků. Publikaci uzavírá case study z USA o aplikaci standardů GS1 v oboru imunizace.

GS1 Healthcare Reference Book 2013/2014 je ke stažení zde .