Španělsko: standardy GS1 pomáhají recyklovat elektroodpad

Španělský fond ECOLEC zahájil průkopnický projekt nakládání s odpady z elektronických zařízení. Technické řešení je založeno na použití čipů GS1 EPC/RFID, které pomáhají k identifikaci domácích spotřebičů v procesu likvidace odpadu. V tomto projektu sehrála klíčovou roli španělská členská organizace GS1.

WEEE_2.svgV roce 2011 na španělský trh s odpady a druhotnými surovinami vstoupilo elektronické zařízení o souhrnné hmotnosti 670 000 tun. Pouze 30 % tohoto objemu však bylo zpracováno správně. Tzn. asi 460 tisíc tun elektroodpadu bylo prodáno a zlikvidováno buď nelegálně, nebo v rozporu s příslušnými předpisy, což představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí i pro imidž španělského průmyslu.

ECOLEC Foundation představuje integrovaný systém řízení likvidace odpadu v přísném souladu s evropskými normami (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive – WEEE; vydáno Evropskou komisí v roce 2002). Systém byl vytvořen na společné platformě průmyslových sdružení, jejichž členy jsou španělští výrobci a dovozci elektroniky. Partnerem fondu je společnost MCCTELECOM, která se specializuje v oblasti informačních a komunikačních technologií. Systém je propojen s projektem WEEE TRACE (http://www.weee-trace.eu/). Řešení zajišťuje sledovatelnost odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Pomáhá redukovat objemy elektroodpadu, který mizí nekontrolovanými kanály a dohlížet na dodržování správných postupů pro recyklaci.

Toto řešení kombinuje technologii EPC založenou na standardech Systému GS1 s dalšími technologiemi, jako je GPS. Ve sběrnách elektroodpadu se EPC tag datově propojuje s klíčem GS1 (GS1 Key). V momentě přijetí označeného odpadu do míst zpracování a během jeho recyklace je pomocí automatické identifikace kontrolována správnost likvidace každého druhu odpadu.

Aktuálně byla úspěšně dokončena první fáze pilotního projektu WEEE TRACE. Během této fáze realizované v regionech Baskicko a Navarra bylo v souladu s předpisy zlikvidováno na 3 mil. tun elektrického odpadu. Nyní bude nový systém využíván v celém Španělsku. Řešení založené na globálních standardech GS1 je snadno aplikovatelné v jakékoli další zemi.