Soutěž Speed Docking o nejrychlejší vykládku kamiónů už zná své vítěze

Soutěž Speed Docking, kterou v České Republice podporuje GS1 Czech Republic, zaznamenává další zajímavé výsledky - díky údajům o jednotlivých vykládkách je možné identifikovat příležitosti ke zlepšení distribuční logistiky. Zároveň výsledky soutěže ukazují jaký celkový potenciál představuje využívání standardní GS1 evropské logistické etikety s SSCC kódy a elektronického dodacího listu DESADV, které mohou významně napomoci ke zlepšení systému distribuce.

speeddocking2_1Speed Docking je soutěž o nejrychlejší vykládku kamiónu v distribučním centru (DC). Měří se celkový čas strávený v prostoru DC a zaznamenávají se údaje týkající se dodržování závozových oken, využívání SSCC a DESADV, či zpětného odběru palet. Dílčí dodávky jsou překalkulovány na plný kamión.

Projekt má za cíl podpořit efektivitu distribuční logistiky a v rámci společného přístupu ze strany výrobců, poskytovatelů logistických služeb a obchodních řetězců hledat příležitosti k dalšímu zlepšování. Soutěž probíhá v Nizozemí již čtvrtý rok, druhý rok v Belgii a Lucembursku a letos se konala také v České a Slovenské republice. Speed Docking je jedním z ECR Europe Activation Projects, které jsou realizovány Národními iniciativami ECR a členskými organizacemi GS1 po celé Evropě.

Následující tabulka ukazuje výsledky soutěže. Nejrychlejší distribuční centrum bylo holandské Deen Superkamarkets s časem něco málo přes jednu hodinu. Vítěz v Belgii a Lucembursku (Colruyt and Camal Barchon) byl jen o něco málo pomalejší a v České republice dosáhlo nejlepšího výsledku DC společnosti Billa Modletice s časem necelých 2,5 hodiny. Jedná se o čas dosažený v průběhu celé soutěže, nikoliv o jednotlivou vykládku.

Země Nejrychlejší čas vykládky Průměrný čas v zemi (vykládky přepočteny na plný kamion)
Holandsko Deen Supermarkets (Hoorn): 1:03  3:00
Belgie a Lucembursko

Vítěz v oblasti maloobchodu s trvanlivým zbožím:

Colruyt Ghislenghien: 1:29

Vítěz v oblasti maloobchodu s čerstvým zbožím:

Camal Barchon: 1:39
 4:01
Česká a Slovenská republika Billa Modletice: 2:27
 4:04

Soutěž upozornila na to, že obrovské množství kamionů není plně vytížených. Z 37.000 dodávek sledovaných v Nizozemí bylo pouze 38% dodávek realizováno plně naloženými nákladními automobily, podobné výsledky zaznamenala soutěž rovněž v Belgii a Lucembursku. Optimismus z výsledků dosažených v ČR a SR zkresluje fakt, že první ročník soutěže byl omezen pouze na 40 největších distribučních center. V ostatních zemích byly zahrnuty výsledky z celého trhu, včetně velkoskladů, což představuje několikanásobně vyšší počty závozových míst. Rozdíl mezi průměrným časem nakládky a nejrychlejší nakládkou ukazuje na možnosti zlepšení – a to nejen zlepšení v čase samotného cyklu, ale i na poli snížení nákladů, efektivního využití zdrojů a dopadů na životní prostředí.

Na základě výsledků soutěže Speed Docking a podrobné analýzy procesů distribuční logistiky byl vytvořen Inovační model, který zahrnuje tyto hlavní oblasti:

  1. Green Order / Sdružování dodávek (více dodavatelů) s cílem dosáhnout lepšího využití ložné plochy kamiónu,
  2. Scan & Go / Využití standardní evropské logistické etikety GS1 (GS1 ELE) a využívání EDI zprávy DESADV (elektronický dodací list),
  3. Dynamic on-Time / Využívání dynamického plánování závozových oken,
  4. Dock & Roll / využití kolečkových dopravních pásů pro zrychlení nakládky a vykládky.

Výsledky soutěže potvrzují, že zavedení těchto postupů umožňuje dosáhnout u jednotlivé nakládky/vykládky doby cyklu kratší než 30 minut.

Pro více informací kontaktujte:

Tomáš Martoch
Koordinátor Česko-Slovenské iniciativy ECR
Česko-Slovenská iniciativa ECR
Tel: 227 031 163
E-mail: ecr@gs1cz.org
www.ecr.cz

Evropské stránky soutěže: www.speeddocking.eu
Česká republika a Slovensko: www.speeddocking.cz
Nizozemí: speeddocking@connekt.nl
Belgie a Lucembursko: www.speeddocking.be

Pozn.: Licence soutěže patří společnostem Connekt a CAROZ, které zároveň shromažďují a analyzují data.