Semináře pořádané ve spolupráci se Syba mají úspěch

Po prvním semináři TRENDY A SPECIALITY OBALOVÉHO DESIGNU, který pořádala společně GS1 Czech Republic a OBALOVÝ INSTITUT SYBA, bude tento velmi úspěšný seminář zopakován, neboť zájem o tuto akci v únoru přesáhl kapacitu školicí místnosti. Navíc byla zařazena přednáška o tiskových technikách.

Akce je určena zejména brand managerům, grafikům a designérům, kteří navrhují grafický design obalů, obalových materiálů včetně etiket. Tito grafici a designéři mají po potvrzené registraci vstup zdarma (do naplnění kapacity).

Seminář je zaměřen na vybrané důležité aspekty spotřebitelských obalů, ať se jedná o čárové kódy, které i přes dlouhou dobu užívání nejsou vždy optimálně graficky zpracovávány, nebo o nové prvky, písmo pro zrakově postižené nebo speciální požadavky pro vybrané skupiny spotřebitelů - seniorů.

Termín: 4. dubna 2012, 10 – 14:00 hod

Místo: GS1 Czech Republic, Na Pankráci 30, Praha 4

Registrace: www.syba.cz/index.php?inc=301 nebo veronika.nolcova@syba.cz

Více informací můžete nalézt v přiložené pozvánce.