RFID událost roku

Poslední březnové dny patřily mezinárodní konferenci a výstavě RFID in Europe – RFID Future. Evropskou událost roku v oblasti radiofrekvenční identifikace zaštítila Evropská komise skrze projekt RACE. Součástí programu byla konference RFID Future. Na konferenci participovalo více než 100 subjektů sdružených v projektu RACE network RFID. Velké pozornosti se těšily ukázky nových technologií stejně jako prezentace využití RFID praxi.

P1130181 Pro hostování každoroční konference RFID in Europe vybrala evropská organizace pro zvyšování povědomí a konkurenceschopnosti v oblasti radiofrekvenční identifikace RACE network RFID (Raising Awareness and Competitiveness on RFID in Europe) Prahu. Největší evropská událost v oblasti RFID se tak stěhovala ze Stockholmu do pražského hotelu Crowne Plaza; na organizaci se kromě GS1 Czech Republic podílelo sdružení Internet věcí a vydavatelství Sdělovací technika. Paralelně s konferencí proběhla tradiční tuzemská akce RFID Future, která tak získala mezinárodní rozměr.

První konferenční den patřil problematice potenciálu RFID a jeho využití. Úvodní slovo pronesl ve svém příspěvku „Připraveni na RFID?“ Ian Smith, předseda britské organizace AIM UK (Association for Automatic Identification and Mobile Data Capture). Ian Smith popsal situaci, kdy evropské firmy a veřejné organizace stojí na prahu masového využívání radiofrekvenční identifikace, a dále všechny výzvy, které z toho plynou. V dalším z vystoupení potvrdil jeho tezi o velkém potenciálu využití nových generací automatické identifikace John Soldatos z řecké organizace Athens Information Technology: „Pilotní projekty implementace RFID v soukromém i veřejném sektoru se mohou stát motorem nového ekonomického růstu v Evropě.“

Logistickým aplikacím bylo věnováno více než patnáct prezentací

Velkou pozornost vyvolal druhý přednáškový blok, ve kterém byly představeny příklady aplikací RFID a případové studie z oblasti tracking & traceability v supply chain managementu a logistice. Andrew McGrane z Irska popsal roli RFID v transportu krevních konzerv a organických vzorků, přispěvatelé z Dánska a Velké Británie referovali o využití automatické identifikace v živočišné výrobě. Jedním z nejzajímavějších referátů byl příspěvek Miry Trebara z univerzity v Lublani o využití RFID v logistických operacích spojených s dodávkami čerstvých mořských ryb na pulty obchodů.

Logistickým aplikacím patřil i další z přednáškových bloků druhého konferenčního dne. Jakub Unucka, výkonný ředitel společnosti GABEN, prezentoval možnosti aplikací nové generace smartlabelů. Logistickým projektům bylo věnováno celkem 15 dalších vystoupení. Lennart Anderson ze švédského ministerstva dopravy účastníky semináře seznámil s výsledky implementace RFID v železniční infrastruktuře. O zkušenostech se zaváděním RFID v logistice oděvů referovali Niklas Hild z Finska (Rol4u) a Alexander Hille (Fraunhofer IML) na případových studiích z německého Schweinfurtu a rakouského Steyru. Představili metodu jednocestného RFID trackingu logistických jednotek mezi sklady. Mezi dalšími prezentacemi vynikl projekt využití radiofrekvenční identifikace v papírenském průmyslu, který popsal Frank Meyer Niehoff, generální ředitel společnosti Felix Schoeller Supply Chain Technologies. Poslední přednáškový blok se zabýval tématy analýzy ekonomické smysluplnosti implementace RFID ve firmách podle jejich zaměření a velikosti.

Konferenci RFID in Europe doprovázela výstava řešení pro logistiku a průmyslovou automatizaci. Návštěvníci měli možnost vidět mj. ukázky společností CODEWARE, GABEN, ale také unikátní RFID laboratoře Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě s nejmodernějším technickým vybavením, která poskytuje služby subjektům ze soukromé i veřejné sféry.