RFID Future Morava 3.11.2010

Setkání odborníků, kteří se zabývají problematikou automatické identifikace, technologiemi RFID a RTLS, standardy EPCglobal.

Mezinárodní RFID laboratoř RFID VŠB–TU Ostrava společně s nakladatelstvím Sdělovací technika a sdružením GS1 Czech Republic Vás srdečně zve na konferenci

RFID Future Morava

  • středa 3. listopadu 2010
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, místnost NA2 (areál nové auly)
  • Hlavním tématem jsou „Přínosy technologií RFID a RTLS v průmyslu a logistice“.
  • více informací na http://www.stech.cz/index.php?id_document=401159074

Konference je realizována ve spolupráci se společností Internet věcí o.p.s. s podporou EU projektu RACE network RFID.