Retail Summit 2012: Spolupráce a sdílení produktových dat jsou prioritou

Organizace GS1 Czech Republic podpořila, jako zlatý partner, osmnáctý ročník konference Retail Summit 2012 – nejvýznamnější konference v oblasti obchodu v České republice. I tento ročník přinesl mnoho zajímavých poznatků. Ve společné diskuzi obchodníků a dodavatelů bylo možno postřehnout nespokojenost se současnou úrovní spolupráce mezi výrobci/dodavateli a obchodními řetězci.

Potřeba spolupráce mezi všemi články dodavatelsko-odběratelského řetězce a sdílení produktových (kmenových) dat bylo jedním z hlavních témat letošní konference Retail Summit 2012. Xavier Hua, generální ředitel ECR Europe a ECR France, nastínil, v čem tkví úspěšná praxe ve Francii a v Itálii.

Organizace GS1 Czech Republic podpořila, jako zlatý partner, osmnáctý ročník konference Retail Summit 2012 – nejvýznamnější konference v oblasti obchodu v České republice. I tento ročník přinesl mnoho zajímavých poznatků. Ve společné diskuzi obchodníků a dodavatelů bylo možno postřehnout nespokojenost se současnou úrovní spolupráce mezi výrobci/dodavateli a obchodními řetězci. Prezentacemi a následnou panelovou diskuzí se tak neslo jediné – základem úspěchu každé obchodní transakce je vzájemná spolupráce mezi jednotlivými částmi logistického řetězce.

XHJak již bylo v úvodu zmíněno, jedním z hlavních řečníků, jehož účast zprostředkovala organizace GS1 Czech Republic, byl pan Xavier Hua, generální ředitel ECR Europe a ECR France. Právě neziskové sdružení ECR (Efficient Consumer Response) se celosvětově snaží o zefektivnění spolupráce mezi výrobou a maloobchodem a svou národní iniciativu má i v České republice a na Slovensku (pod názvem Česko-Slovenská iniciativa ECR).

Pan Hua ve svých příspěvcích nastínil hlavní vize a směřování iniciativy a jakými trendy a problematikami se v současnosti zabývá. Na dotaz moderátorky panelové diskuze o praxi ve Francii a Itálii odpověděl: „ Dodavatelský řetězec by měl být založen na vzájemné spolupráci výrobců a maloobchodníků. Nezáleží na tom, zda se jedná o konkurenční společnosti, neboť v některých oblastech je konkurování spíše na škodu než k užitku. Základním úspěchem této spolupráce je ochota sdílet data a využívat shodných standardů. V ECR již léta pracujeme na projektu synchronizace produktových (kmenových) dat a jeho výsledky se významně osvědčily právě na trzích Francie a Itálie. Kromě nesporných finančních úspor a úspor v oblasti lidských zdrojů tento projekt přinesl i zcela zásadní zpřehlednění a zefektivnění poskytování dat o výrobcích. Právě kvalita dat a rychlost předávání informací posunula spolupráci mezi maloobchodem a výrobou ve Francii a v Itálii na vyšší úroveň než je tomu v okolních zemích.“

stanekProblematika sdílení produktových (kmenových) dat mezi výrobci/dodavateli a obchodníky pak byla jedním z hlavních témat následné diskuze. V České republice bohužel stále panuje neochota poskytovat a sdílet jakákoliv data a projekt datové synchronizace, pod patronací GS1 Czech Republic, se díky této neochotě rozjíždí zatím pomalu. I proto zorganizovala GS1 Czech Republic informační kampaň během konference Retail Summit 2012, kde na stánku této organizace, kromě hodnotných cen, bylo možné získat veškeré informace o probíhajícím projektu a jeho výhodách.

GDSN (Globální datová synchronizace) má významnou podporu u obchodních řetězců – do projektu se již naplno zapojil řetězec Globus ČR a podporují ho i řetězce Makro C&C, COOP Centrum, Ahold Czech Republic a další. Výrobci a dodavatelé se v současné době postupně přidávají, neboť zjišťují, jaké výhody společný elektronický katalog obchodních položek přináší. Mezi těmito benefity jmenujme alespoň vysokou rychlost, okamžitou aktualizaci a konzistentnost dat ve všech článcích logistického řetězce, sjednocení postupů při zalistování kmenových dat, snížení chybovosti v elektronické komunikaci, vyšší rychlost uvádění výrobků na trh, snížení objemu skladových zásob a zlepšení dostupnosti zboží, a v neposlední řadě ono kýžené prohloubení spolupráce mezi partnery v celém logistickém řetězci.

A co říci závěrem? Snad již příští rok, během konference Retail Summit 2013, bude moci GS1 Czech Republic ve spolupráci s pracovní skupinou ECR GDSN prezentovat výsledky tohoto významného projektu spolupráce. Věříme, že se v brzké době zařadíme po bok Francie a Itálie na poli inovací v dodavatelském řetězci a náš projekt se stane vzorem pro ostatní, do globální datové synchronizace dosud nezapojené, státy.