QR CODE přijat do rodiny GS1 2D kódů

Na květnové valné hromadě globální standardizační organizace GS1 byl do Systému GS1 přijat další 2D kód. Standard byl rozšířen o QR Code, dvoudimenzionální, maticový symbol s vysokou hustotou dat, který byl vyvinut v Japonsku a je hojně využíván prakticky v celé Asii. Jedním z důvodů plošného rozšíření je možnost kódování nejenom japonské znakové sady, ale i ostatních asijských jazyků.

Při využití maximální velikosti je možné do QR Code zakódovat až 7089 numerických nebo 4296 alfanumerických dat, což je například dvojnásobek oproti symbolu GS1 DataMatrix.

Stejně jako GS1 DataMatrix využívá také QR Code Reed-Solomonův algoritmus vyhledávání a korekce chyb, ve 4 úrovních je tak možné opravit od 7 do 30% poškozené plochy symbolu.