Připomínka: Změna výše ročních provozních poplatků pro uživatele Systému GS1

Dovolujeme si našim uživatelům připomenout, že rozhodnutím Výboru GS1 Czech Republic ze dne 19. září 2014 došlo ke změně výše ročních provozních poplatků pro uživatele Systému GS1.

S platností od 1. ledna 2015 budou poplatky v souladu se zněním obchodní smlouvy v článku III, odst. 1, pís. e) navýšeny o 40 % průměrné míry inflace za období od poslední změny. Tj. u kategorií A – D za období od roku 2009, kdy prům. míra inflace podle ČSÚ dosáhla 8, 9 %, bude uplatněno navýšení o 3, 6 %; u kategorií E – O za období od roku 2002, kdy průměrná míra inflace dosáhla 26, 3 %, bude uplatněno navýšení o 10, 5 %.

Statutární zástupci subjektů registrovaných v Systému GS1 jsou o změně informováni dopisem. Aktualizovaný ceník nahradí ceníky uvedené ve všech verzích obchodních smluv do roku 2014 včetně dodatků.

Stávající ceny uvedené v ceníku jsou platné do 31. 12.2014. Nový ceník je ke staženízde.

Rozhraní pro vkládání údajů o tržbách

Prostřednictvím rozhraní na stránkách sdružení GS1 Czech Republic je možné vkládat údaje o dosažených tržbách, a to buď za rok 2013 (pokud si uživatel Systému GS1 přeje provést aktualizaci údajů o své firmě ještě v letošním roce), nebo za rok 2014 (pokud hodlá aktualizaci provést až během 1. čtvrtletí 2015).

Pokud společnost zapojená do Systému GS1 plánuje, že v roce 2015 již nebude Systém GS1 využívat, sdružení GS1 Czech Republic doporučuje, aby zaslala výpověď z obchodní smlouvy s patřičným předstihem tak, aby jí počátkem dubna 2015 již nebyla vystavena faktura na roční provozní poplatek na rok 2015.