Práce na evropském standardu elektronické faktury odstartovaly

Na počátku září se v bruselském sídle Evropského výboru pro normalizaci CEN poprvé sešel nový projektový výbor s označením CEN/PC 434, čímž byla oficiálně odstartována práce na evropském standardu pro elektronickou fakturu. Vytvoření takového standardu vyžaduje nová evropská směrnice 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.

103963818_1Směrnice rovněž stanovuje termíny dokončení a následné implementace, které jsou vzhledem k objemu práce relativně ambiciózní. Standard jako takový má být publikován v Úředním věstníku Evropské unie nejpozději 27. května 2017. Obsahem bude sémantický datový model evropské e-faktury a omezený počet syntaxí pro jeho vyjádření. Členské státy mají poté 18 měsíců na jeho implementaci tak, aby veřejní zadavatelé a zadavatelé byli schopni elektronické faktury odpovídající standardu přijímat a zpracovávat. Veřejným zadavatelům nižší úrovně a zadavatelům může být povinnost odložena až o dalších 12 měsíců.

Úvodního jednání CEN/PC 434 se zúčastnilo 47 delegátů z více než 20 evropských států včetně České republiky a po menších úpravách byl odsouhlasen časový harmonogram prací a způsob organizace. Projektovému výboru předsedá italský standardizační orgán UNI a sekretariát zajišťuje nizozemský NEN. Mezi delegáty jednotlivých států nechybělo ani několik zástupců evropských členských organizací GS1 včetně GS1 Czech Republic. Práce byla rozdělena na čtyři oblasti: vytvoření sémantického datového modelu, určení syntaxí, přenos a testování. Každou oblast bude řešit samostatný pracovní tým, přičemž svoji činnost započal tým definující sémantický datový model.

O spolupráci s projektovým výborem požádaly i tři subjekty, které se tématem e-fakturace či e-procurementu již několik let zabývají. Jedná se o expertní skupiny CEN BII, CEN eBES a organizaci OpenPEPPOL. Spolupráce byla ve všech třech případech dle očekávání odsouhlasena.