Pozvánka na mezinárodní konferenci RFID Future Morava

Mezinárodní laboratoř ILAB RFID VŠB – Technická univerzita Ostrava společně se sdružením GS1 Czech Republic a s odborným nakladatelstvím Sdělovací technika Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci RFID Future Morava s podtitulem „Přínosy technologií RFID a RTLS v průmyslu a logistice“, která se bude konat 9. listopadu 2011 v prostorách VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Termín: středa 9. listopadu 2011 od 9.00 hodin

Místo: VŠB-Technická univerzita Ostrava, místnost NA 178 (areál nové auly), 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Program:zde

Setkání odborníků, kteří se zabývají problematikou automatické identifikace, technologiemi RFID a RTLS a standardy EPC global, nabídne výměnu zkušeností z oblasti vědy a výzkumu i konkrétní praktické realizace.

Konference je určena také dodavatelům řešení a ICT firmám, potenciálním i současným uživatelům, i zástupcům státní správy.

V programu vystoupí přední dodavatelé RFID technologií a na případových studiích bude ukázáno využití RFID v poštovním provozu, textilním průmyslu či odpadovém hospodářství. Po skončení konference budou moci zájemci navštívit Mezinárodní RFID EPC laboratoř.

Účast je možná na základě předchozí registrace na www.stech.cz nebo e-mailem na konference@stech.cz.

Účastnický poplatek ve výši 500 Kč je splatný v hotovosti u vstupu na konferenci.

Nevztahuje se na členy Klubu Sdělovací techniky, účastníky z partnerských a vystupujících firem a univerzit.