Pavla Cihlářová a Jaroslav Camplík hosty Studia 6 České televize

Při příležitosti jubilea 40 let od prvního naskenování spotřebitelské jednotky na POS přijali zástupci vedení GS1 Czech Republic pozvání do studia České televize.

Prezident GS1 Czech Republic Jaroslav Camplík v prvním bloku pořadu Studio 6 divákům přiblížil situaci v adopci čárových kódů EAN prvními československými podniky na přelomu 70. a 80. let.

V další části ranního vysílání vystoupila ředitelka GS1 Czech Republic. Redaktorka ČT se ptala na novinky v oblasti čárových kódů. Pavla Cihlářová popsala nové datové nosiče GS1 DataBar a GS1 DataMatrix na nastínila jejich hlavní přednosti a oblasti využití. Mimo jiné také vysvětlila podstatu aplikací, které zákazníkům zprostředkovávají spotřebitelské informace o produktech sejmutím čárových kódů pomocí mobilních zařízení. V závěru besedy došlo na problematiku kvality čárových kódů – opomíjené téma, které se však zákazníků a jejich komfortu bezprostředně dotýká.

Rozhovor s Jaroslavem Camplíkem

můžete spustit v archivu České televize zde:

Jaroslav Camplík

Rozhovor s Pavlou Cihlářovou

můžete spustit v archivu České televize zde: 

Pavla Cihlářová

 

Celé vysílání Studia 6 z 26. června je možné shlédnout v archivu ČT.