Oznámení o změně poplatků

Rozhodnutím Výboru GS1 Czech Republic ze dne 19. září 2014 došlo ke změně výše ročních provozních poplatků pro uživatele Systému GS1.

S platností od 1. ledna 2015 budou poplatky v souladu se zněním obchodní smlouvy v článku III, odst. 1, pís. e) navýšeny o 40 % průměrné míry inflace za období od poslední změny. Tj. u kategorií A–D za období od roku 2009, kdy prům. míra inflace podle ČSÚ dosáhla 8, 9 %, bude uplatněno navýšení o 3,6 %; u kategorií E–O za období od roku 2002, kdy průměrná míra inflace dosáhla 26,3 %, bude uplatněno navýšení o 10,5 %.

Statutární zástupci subjektů registrovaných v Systému GS1 jsou o změně informováni dopisem. Aktualizovaný ceník nahradí ceníky uvedené ve všech verzích obchodních smluv do roku 2014 včetně dodatků.

Stávající ceny uvedené v ceníku jsou platné do 31. 12.2014. Nový ceník je ke stažení zde.

Rozhraní pro vkládání údajů o tržbách

Prostřednictvím rozhraní na stránkách sdružení GS1 Czech Republic je možné vkládat údaje o dosažených tržbách, a to buď za rok 2013 (pokud si uživatel Systému GS1 přeje provést aktualizaci údajů o své firmě ještě v letošním roce), nebo za rok 2014 (pokud hodlá aktualizaci provést až během 1. čtvrtletí 2015).

Pokud společnost zapojená do Systému GS1 plánuje, že v roce 2015 již nebude Systém GS1 využívat, sdružení GS1 Czech Republic doporučuje, aby zaslala výpověď z obchodní smlouvy s patřičným předstihem tak, aby jí počátkem dubna 2015 již nebyla vystavena faktura na roční provozní poplatek na rok 2015.