Osobnosti připomínají vstup Československa do EAN International

Při příležitosti 30. výročí Systému GS1 na našem trhu jsme přijali několik blahopřání od významných osobností globální komunity GS1. Okolnosti vstupu Československa do EAN International a pozdějšího zvolení prezidenta EAN ČR Jaroslava Camplíka členem představenstva EAN International mají dosud v živé paměti. Děkujeme za milé pozdravy z Austrálie, Belgie, Kolumbie a Polska a těšíme se na další spolupráci!

Elzbieta Halas, ředitelka GS1 Poland a předsedkyně GS1 in Europe, členka představenstva EAN International v letech 2003–2009

elzbieta_halas„Náš mladý region v EAN International ve své době postrádal vliv. S někým tak respektovaným v představenstvu, jako byl Jaroslav Camplík, jsme dostali šanci to změnit.

Polsko vstoupilo do EAN International později, proto jsme se od české členské organizace přirozeně mnoho učili. Od začátku mezi našimi organizacemi panovaly vynikající vztahy, i na osobní úrovni. V době absence obecných specifikací či jakýchkoli vzdělávacích programů jsme čerpali informace většinou z materiálů EAN ČR. EAN ČR měla vždy velmi praktický přístup k implementaci globálních standardů GS1. Ostatní východoevropské členské organizace proto často následovaly model, který česká organizace razila. Například polský národní systém pro kódování výrobků s proměnnou hmotností vychází z českého řešení. Čeští kolegové byli vždy ochotní poskytnout nám podporu, ráda vzpomínám na společné konzultace jak zavádět čárové kódy v obou zemích.

Díky Jaroslavu Camplíkovi začala EAN International věnovat více pozornosti potřebám a požadavkům členským organizacím z východní Evropy. Během jeho funkčního období vznikly vzdělávací programy pro nové členské organizace a další iniciativy. Silně podporoval veškeré aktivity středo- a východoevropského regionu. Jeho osobní účast a angažovanost pomohly udržet našemu regionu pozici v představenstvu EAN International a já měla tu čest být jeho následovníkem.“

Laurie Wilson, ředitel EAN Australia a předseda představenstva EAN International 2000–2003

Laurie Wilson„V organizaci EAN International panovala obecná představa o nutnosti výrazného urychlení procesu rozšiřování systému identifikace na bázi čárových kódů mimo jeho tradiční základnu v západní Evropě.

Primárním cílem bylo rozšiřování systému EAN do zemí východní Evropy, tento proces akceleroval s postupným odstraňováním politických bariér a pozdější integrací v rámci EU.

První národní organizací mimo západní blok, která vstoupila do EAN International, bylo Československo. O rok později následovalo Maďarsko. Není pochyb o tom, že jejich vstup rychle upoutal pozornost ostatních východoevropských zemí a motivoval jejich nově se etablující firmy ke snaze o zavedení moderního standardizovaného systému v prostoru otevřené soustavy volného obchodu.

Poté od konce 80. let a během následující dekády příliv nových členských organizací z bývalého východního bloku neustával, následovaly středoasijské, jihoasijské a jihoamerické státy a země Středního východu.“

Rafael Florez, ředitel GS1 Colombia

Rafael Fl rez„Zvolení zástupce EAN ČR do mezinárodního představenstva EAN bylo klíčové rozhodnutí. Do té doby většina členů představenstva pocházela z rozvinutých zemí. V boardu jsem měl tu čest být kolegou Jaroslava Camplíka. Byli jsme na stejné lodi. Pan Camplík, podobně jako já za Kolumbii, zastupoval rozvíjející se region.

S novými členskými organizacemi ze středovýchodní Evropy jsme měli velmi dobré vztahy. Z geografického hlediska jsme si byli vzdáleni, avšak z hlediska vývoje implementace globálních standardů jsme si byli velmi blízko.“

Etienne Boonet, ředitel EAN Belgium/Luxembourg, účastník zasedání správní rady EAN International v roce 1997, kdy byl mezi její členy zvolen Jaroslav Camplík

E_boonet„Bylo důležité, a to platí dodnes, aby každá část světa, byla zastoupena v představenstvu globální organizace. Nejen zakládající státy, ale i nové členské organizace. Proto byla přijata v roce 1997 kandidatura prezidenta EAN Česká republika.

Kromě obrovského úsilí o zavedení standardů systému EAN a GS1 v České republice jsem ocenil způsob, jakým se česká členská organizace podílela na různých mezinárodních aktivitách jak na evropské tak i na globální úrovni. Zapojení členů schopných komplexního pohledu na nové výzvy bylo zásadní.
Vztahy s novými členy byly vždy kladné. Všechny nové členské organizace usilovaly o co nejrychlejší přijetí standardů GS1 a očekávaly podporu ze strany vyspělejších organizací. Jejich ochota a otevřenost byla velkým přínosem pro úspěch zavádění norem po celém světě. Pozitivní vzpomínky na spolupráci s EAN ČR a GS1 Czech Republic mám stejně tak i v osobní, neformální rovině.“

Ronnie Herzfeld, bývalý ředitel EAN South Africa, člen představenstva EAN International v letech 1996–2002

„Z pozice zakládajícího člena organizace EAN South Africa, která nedávno také oslavila 30. výročí členství v komunitě GS1, blahopřeji ke stejnému jubileu sdružení GS1 ČR.

Bylo mi ctí být po mnoho let součástí této celosvětové organizace. Během této doby jsem se setkal s mnoha skvělými lidmi. Obzvláště rád vzpomínám na spolupráci s představiteli GS1 Czech Republic. Česká organizace vždy patřila mezi spolehlivé opory GS1 s významným příspěvkem pro celou organizaci. Našemu „vrstevníkovi“ přeji do dalších třiceti let vše nejlepší!“

Tim Smucker, čestný předseda mezinárodního představenstva GS1

Tim Smucker“Aby byla veškerá řešení GS1 správně využívána v souladu s potřebami obchodu a mohla být realizována v různých odvětvích, je velmi důležitá silná podpora vedoucích pracovníků. Když byl pan Jaroslav Camplík zvolen do správní rady EAN International,bylo jasné, že bude mít GS1 výjimečné vedení. Každá členská organizace GS1 je jiná a každý hlas tak zastupuje svou členskou zemi. Stejně jako v minulosti jsme si byli jistí, že se můžeme spolehnout na Českou republiku pro její neutuchající odhodlání a příspěvky k dalšímu rozvoji standardů GS1 do vyšších úrovní. Je jen málo organizací, jestli vůbec nějaké, které jsou tak rozmanité jako GS1. Tuto rozmanitost chápu jako faktor našeho úspěchu;stejně jako jednota, která umožňuje komunitě GS1 tvořit jednu “společnou vizi, mluvit jedním jazykem a jednat jako jedna organizace”. I když v dnešní době využíváme spousty technologických vymožeností, které nás spojují, jsou to právě lidé a jejich vztahy, jež tvoří GS1. Pokud budeme i nadále investovat do našich lidí a budovat vzájemné vztahy, budeme schopni i nadále dosahovat naší vize. Je to požehnání mít po celém světě přátele z GS1, kteří sdílejí mou vášeň pro Systém GS1 a pro hodnotu, kterou vytváří za pomoci globálních standardů pro oblast obchodu. K příležitosti 30. výročí založení GS1 Czech Republic bychom vám rád poděkoval za vaši skvělou práci při prosazování a zavádění standardů GS1 v evropském regionu a za významný podíl na celkovém globálním vedení komunity GS1 během posledních třiceti let. Sdružení GS1 Czech Republic pod vedením pana Jaroslava Camplíka a paní Pavly Cihlářové velkým způsobem přispělo k růstu a odkazu organizace GS1. Je důležité, abyste pečlivě sledovali nové příležitosti v globálním obchodu, v oblasti bezpečnosti potravin a zdravotní péče. Můžeme se spolehnout, že nás budete i nadále inspirovat a vyzývat k aktivitě na další cestě transformace a růstu GS1. Přeji vám mnoho úspěchů v příštích 30 letech!”