Nový web EPC/RFID centra

GS1 Czech Republic spustila samostatné webové stránky svého EPC/RFID centra. Toto rozhodnutí vyplynulo z potřeby představit centrum nejenom uživatelům Systému GS1, ale i širokému spektru odborné veřejnosti.

616_1RFID technologie je v řadě oblastí, maloobchod a logistiku nevyjímaje, stále spíše novinkou. Implementací není mnoho a zkušenosti s nimi často nejsou sdíleny právě proto, že jsou považovány za inovativní. Pro mnoho společností tedy může být důležitá informace, že se mají možnost o této technologii nezávazně dovědět více. Že mohou své nápady na její využití v praxi výrobního podniku nebo obchodní společnosti konzultovat s odborníky bez rizika finanční zátěže, a že mají možnost si řadu technických parametrů ověřit při zkušebním testování.

Pro GS1 Czech Republic je naopak důležité mít možnost prostřednictvím samostatné webové stránky šířit povědomí o tom, že právě tato organizace je vědomostním centrem a zázemím nejenom pro koncové uživatele, ale i pro technické firmy a poskytovatele služeb v oblasti automatické identifikace a snímání dat, podpory výroby a logistiky.

Vybavení, služby, ceník, případové studie

Kromě definice poslání a zaměření centra bude webová stránka prezentovat odborné veřejnosti vybavení centra, poskytovat kompletní přehled nabízených služeb včetně obchodních podmínek pro jejich čerpání. Záměrem GS1 Czech Republic je v neposlední řadě vytvořit registr referenčních případových studií a výsledků testů, to vše samozřejmě za předpokladu, že zadavatelé projektů a testování budou s publikováním souhlasit.

Centrum vystupuje v souladu s principy GS1 jako nezávislá instituce, která je připravena spolupracovat s privátní sférou i v podmínkách uzavřených vnitrofiremních projektů, které mohou vyžadovat určitou míru utajení nebo podpis smlouvy o nešíření informací o průběhu či výsledcích testování. Nové stránky najdete na adrese www.epcrfidcentrum.cz.