Nový standard pro oblast kuponů uveden na trh

Kupony jsou na západ od našich hranic standardním marketingovým nástrojem pro podporu prodejů maloobchodních řetězců. V tomto směru je nejaktivnějším trhem Belgie, která dokonce vede pomyslný světový žebříček vydávaných kuponů v přepočtu na jednoho obyvatele. Tuzemský retailový trh na první významné projekty s masivním využitím kuponů zatím čeká. Organizace GS1 podporuje i tuto oblast identifikace; nový standard byl 1. 9. 2013 uveden do praxe.

coupon Nov2013 webNový standard se jmenuje Globální identifikace kuponu (GCN – Global Coupon Number) a představuje přesně definovanou datovou strukturu, nový identifikační klíč GS1. Tato numerická struktura nejen že identifikuje emitenta a druh kuponu, ale volitelně umožňuje v následujícím poli využít i sériového čísla, tedy identifikovat každý konkrétní kupon. Vhodným nosičem pro uvedenou sekvenci je například některý ze symbolů GS1 DataBar Expanded. Tato moderní symbolika současně umožňuje i kódování žádoucích doplňkových informací jako je např. datum exspirace daného kuponu.

Na přípravě a realizaci nového standardu se podíleli vydavatelé kuponů, obchodníci, výrobci a marketingové agentury. Prvními dodavateli, kteří vydali kupony podle nového standardu, byly společnosti Campbell a Haribo. Nové kupony, vybavené lineárními čárovými kódy GS1 DataBar, jsou dekódovatelné pokladními systémy prodejen převážné většiny maloobchodních řetězců v Belgii; kompatibilitu zajistila GS1 Belgilux ve spolupráci s dodavateli řešení pro platební terminály. Je možno předpokládat, že se nový standard rychle uplatní i v elektronické oblasti. Již dnes je možno využít služby elektronického katalogu Coupon Data Pool.

Platforma umožňuje maloobchodníkům automatické propojení kuponů se zakoupenými spotřebitelskými položkami. Obchodníci mohou využívat bezplatný software pro práci se standardem GCN, funkci ověřování nových kuponů a dobře fungující callcentrum GS1 Belgilux pro konzultace v oblasti nového standardu.