Nový standard GS1 lépe propojí logistické procesy v nemocnicích

Chyby při medikaci patří mezi nejčastější příčiny komplikací v nemocniční péči. Lze jim však předejít. Klíčovým prvkem bezpečného procesu výdeje léků v nemocnicích je správná identifikace léčivého přípravku až po moment jeho podání pacientovi. Předběžné studie prokázaly, že používání čárových kódů k identifikaci léků na úrovni každé jednotlivé léčebné dávky může pomoci ke snížení úrovně chybovosti při medikaci až o 41,4 %.

BarCodes Healthcare secondary image with swooshSystémy pro kontrolu medikace na pracovištích, kde je lékařská péče poskytována i systémy pro zabezpečení sledovatelnost jsou zcela závislé na efektivním sběru dat o použitých léčivech, včetně informací o jednotlivých úrovních balení, která jsou v oběhu v daném zdravotnickém zařízení. Doposud se však nemocnice potýkají s nízkou úrovní harmonizace standardů pro identifikaci léků a léčivých přípravků především na nejnižší úrovni balení, jako jsou např. jednotlivá balení katetrů či individuálních výseků z blistrů („platíček“).

Pracovní skupina GS1 Healthcare, do které je zapojeno více než osmdesát logistických odborníků ze zdravotnického sektoru, si dala za úkol aktualizovat standardy GS1 tak, aby byly snáze použitelné pro identifikaci zdravotnických produktů zejména na úrovni jednotlivých léčebných dávek.

Nový standard bude poskytovat jasné a konzistentní pokyny pro identifikaci jednotlivých léčebných dávek či prostředků. Frédérique Fremont z nemocnice Roberta Ballangera (Francie) ve svém komentáři k otázce nezbytnosti jediného globálního standardu uvedla: „Je naprosto nezbytné, aby poskytovatelé zdravotní péče spolupracovali výrobci na implementaci identifikace léčiv a zdravotnických prostředků na úrovni jednotlivých dávek, resp. kusů. Je to zásadní předpoklad pro dosažení kritického množství aplikací standardizovaných a automatizovaných procesů, které v praxi povedou ke snížení chybovosti při podávání léků a zajištění plné bezpečnosti při používání zdravotnických prostředků“.

Aktualizace se týká i Pravidel pro přidělování GTIN v sektoru zdravotnictví

Aktualizace se týká i Pravidel pro přidělování GTIN (identifikačních čísel obchodních jednotek v rámci standardu GS1), která budou nově obsahovat i návod pro odpovědné subjekty v rámci zdravotnického zásobovacího řetězce na to, jak identifikovat jednotlivé dávky, např. jednotlivé nebalené pilulky, jednotlivé pilulky balené formou blistru, nebalené dávky tekutin, nesterilní jednorázové prostředky, apod.

Další člen pracovní skupiny, global project manager společnosti Baxter Healthcare Peter Tomicki, poznamenal: „Hovoříme-li o bezpečnosti pacientů, pak potřeba identifikace nejnižších úrovní balení ve zdravotnictví jednoznačně existuje!“ Nový standard podle něj bude poskytovat jasné a důsledné pokyny, kdo a jak bude položky na těchto úrovních identifikovat.
Prezident Evropské asociace nemocničních lékárníků Robert Frontini ocenil klíčovou roli GS1 při vytváření globálně použitelného identifikačního standardu pro značení nižších jednotek, snadno implementovatelného výrobci a ostatními subjekty v dodavatelském řetězci ve zdravotnictví. „Toto úsilí pomáhá překonat zbývající překážky, které nemocnicím brání používat léčivé přípravky označené čárovými kódy na úrovni jednotlivých dávek. Nový standard umožní zavést do běžné praxe automatickou identifikaci léků a léčebných prostředků přímo u lůžka pacienta, což znamená významný posun v oblasti bezpečnosti pacientů a v prevenci chyb v medikaci.“