Nová akvizice GS1 Germany posílí obchodní strategii a pozici společnosti SA2 Worldsync

Kolín nad Rýnem, Německo, 17. srpna 2011: Nová vlastnická struktura SA2 Worldsync GmbH přinese rozvoj inovací, globální dosah a investice do Mobile Commerce.

obr_SA2SA2 Worldsync GmbH, přední světový poskytovatel služeb datové synchronizace (GDSN) a správy kmenových dat, vnímá převzetí společnosti organizací GS1 Germany jako posílení své pozice a možnost růstu globální klientely.

GS1 Germany, která se jako jedna z členských organizací GS1 zabývá implementací standardů v oblasti automatické identifikace a elektronické komunikace a řešeními na bázi těchto standardů, rozšířila touto akvizicí své portfolio a stala se jediným vlastníkem společnosti SA2 Worldsync GmbH.

„Tato akvizice pro nás představuje potvrzení našeho postavení na světovém trhu“, uvedl ředitel SA2 Worldsync, Nihat Arkan. “Budeme pokračovat v investicích, které pomohou zvyšovat efektivitu v sektoru maloobchodu a spotřebního průmyslu a budou lépe pokrývat neustále rostoucí poptávku po kvalitních datech. Máme ideální pozici pro poskytování nových služeb v aktuálně rychle rostoucích oblastech, jako je přístup k produktovým datům pomocí tzv. chytrých telefonů nebo Mobile Commerce.

Jörg Pretzel, ředitel GS1 Germany v prohlášení sdělil, že ve spolupráci s SA2 Worldsync bude možno realizovat i rozsáhlejší inovace. „Máme velmi detailní znalost nejenom obchodní činnosti SA2 Worldsync, ale také samotného trhu, a tuto výhodu hodláme zúročit. Víme, že důvěryhodné informace o produktu jsou základem pro Mobile Commerce. Díky SA2 Worldsync máme tu nejlepší pozici prosazovat významné inovace na globální úrovni, což umožní zákazníkům, obchodním společnostem i výrobcům sdílet produktová data zcela novým způsobem“.

GS1 Germany, která doposud vlastnila 14% podílu SA2 Worldsync GmbH, získala zbylých 51% od společnosti Pironet NDH AG a 35% od firmy Agentrics LLC. Součástí dohody bylo také převzetí licence ke zdrojovému kódu Systému pro správu produktových dat (PIM) od Pironet NDH, což zajistí možnost dalšího rozvoje technologie datového katalogu provozovaného společností SA2 Worldsync.

Co je Globální datová synchronizace (GDS)?

Globální datová synchronizace je proces sdílení dat uložených v sítí nezávislých, certifikovaných elektronických katalogů, které jsou propojeny prostřednictvím centrálního vyhledávače, tzv. Globálního registru.

Podstatou sítě GDSN je dostupnost přesných dat ve shodné kvalitě pro všechny uživatele nebo skupiny uživatelů této sítě. Síť GDSN umožňuje různým článkům logistického řetězce mít k dispozici přesná data o aktuálně obchodovaných produktech.

Mezi základní komponenty GDSN patří kromě již zmíněných elektronických katalogů a Globálního registru také Systém GS1, který zaručuje mezinárodně jednoznačnou identifikaci produktů, standardní popis a formát dat, klasifikaci produktů (GPC) a pravidla pro komunikaci dat mezi katalogy v rámci sítě GDSN i mimo ni. Více na http://www.gs1cz.org/produkty-a-reseni/gdsn/.

O GS1

GS1 je globální standardizační organizace se sídlem v Bruselu. Aktuálně zastřešuje 110 lokálních členských organizací, jejichž prostřednictvím je do Systému GS1 zaregistrováno téměř 1,3 milionu uživatelů ve 150 zemích světa. Odhaduje se, že tyto uživatelské firmy realizují denně více než šest miliard transakcí založených na bázi standardní automatické identifikace a snímání dat.

GS1 Czech Republic je neziskové zájmové sdružení, jehož činností je koordinace, metodika a poradenství pro Systém GS1 v České republice. Je organizací zabývající se podporou využívání globálních standardů a jejich implementací s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost logistických a dodavatelsko-odběratelských řetězců na lokální, ale zároveň také mezioborové úrovni.

Systém GS1 je ucelený soubor mezinárodně platných standardů pro automatickou identifikaci a elektronickou komunikaci informací o identifikovaných položkách, službách, objektech nebo subjektech. Jde o systém, který je v současné době nejrozšířenějším standardem v rámci globálního logistického řetězce na světě.

O SA2 Worldsync GmbH

SA2 Worldsync je jedním z významných poskytovatelů služeb v oblasti globální datové synchronizace a správy kmenových dat, který provozuje certifikovaný katalog operující v síti Global Data Synchronization Network (GDSN). Služby SA2 Worldsync využívá více než 7 600 společností, včetně 50 nejvýznamnějších maloobchodních řetězců, ve 30 zemích. SA2 Worldsync je preferovaným partnerem členských organizací GS1 po celém světě.

Více informací: http://www.sa2worldsync.com

Kontakty

Ing. Pavla Cihlářová
ředitelka sdružení GS1 Czech Republic
tel. 234 633 156 (cihlarova@gs1cz.org)

Ing. Tomáš Martoch
ředitel společnosti GS1Servis.cz,
tel. 227 031 163 (martoch@gs1cz.org)

www.gs1cz.org