Na Slovensku skenují GS1 DataBar

10. ledna 2014 byl v prodejně COOP Jednota Martin poprvé dekódován čárový kód GS1 DataBar v ostrém provozu. Označuje výrobky privátní značky COOP, které pro řetězec dodávají společnosti Mecom, Milex NMNV a Tauris.

slaninaRok 2013 patřil pilotnímu projektu zavedení nového čárového kódu GS1 DataBar. Na počátku bylo rozhodnuto o implementaci verze standardu GS1 DataBar Expanded obsahující GTIN, údaje o hmotnosti a datu doporučené spotřeby. Označeny měly být výrobky ze skupiny privátní značky COOP. Podle zadání projektu mělo být značení realizováno na straně výrobce. Protože skenování symbolů GS1 DataBar mělo být prováděno pouze ve vybraných prodejnách, všechny výrobky musely být označeny současně také RCN (Restricted Circulation Number).

Nastavení optimální rychlosti pro kvalitní vytištění symbolu nebylo složité; jisté komplikace představovala aplikace štítku na produkty nepravidelného tvaru chráněné smršťovací folií.

Zapojení dodavatelů mléčných výrobků

V další fázi byli do projektu zapojeni další dva dodavatelé výrobků, které COOP Jednota Slovensko nabízí pod privátní značkou. Partnerské společnosti Mecom a Milex dodávají mléčné výrobky. Na straně maloobchodního řetězce proběhla modernizace pokladních systémů, aby mohly zpracovávat nové aplikační identifikátory a pracovat s datem doporučené spotřeby. Podnětem pro implementaci bylo zavedení nové legislativy, podle které hrozí maloobchodníkům, u nichž se objeví produkty po exspiraci, vysoké pokuty. „Díky zavedení symbolu GS1 DatBar maloobchodní řetězec uspořil náklady na pracovní sílu potřebnou pro ruční kontrolu data doporučené spotřeby na výrobcích a manuální přeceňování výrobků,“ doplňuje Marianna Revallová, produktová manažerka BarCodes GS1 Slovakia.

Investice do hardware pro dékodování symbolů GS1 DataBar nebyla třeba, veškerá stávající čtecí zařízení ve vybavení obchodů jsou schopna tento symbol přečíst. Pouze bylo nutné jejich nastavení na dekódovaní čárových kódů z rodiny symbolů GS1 DataBar.

Pracovníci GS1 Slovakia poskytli podporu dodavatelům v oblasti přípravy a tisku GS1 DataBar Expanded a pomohli maloobchodnímu řetězci s úpravou software v prodejnách.

GS1 DataBar

GS1 DataBar je lineární čárový kód, do něhož je možné kromě identifikačního čísla zakódovat datum minimální trvanlivosti a u výrobků s proměnlivou hmotností i hmotnost výrobku.
V momentu prodeje se načte zakódované datum a pokud lhůta pro prodej výrobku skončila, pokladní systém neumožní prodat daný produkt spotřebiteli. To je však pouze jedna z možností využití nosiče. Zakódované datum lze využívat i na automatické přeceňování výrobků.

foto: GS1 Slovakia