Makro/Metro zavádí standardy GS1 pro logistickou etiketu

Snaha významným způsobem zrychlit příjem a naskladnění zboží vedla společnost MAKRO/METRO Cash & Carry k zavedení elektronických dodacích listů DESADV D.01B s SSCC kódy (Serial Shipping Container Code).

1354Evropská logistická etiketa s SSCC umožní převzít celou paletu se zbožím najednou a současně načíst její obsah pomocí jedinečného čárového kódu přímo z elektronického dodacího listu, včetně příslušných šarží a exspirací dodávaného zboží. Díky SSCC kódům obchodník rovněž může lépe sledovat pohyb palet během následných logistických operací. Od 3. čtvrtletí letošního roku proto MAKRO / METRO Cash & Carry zavádí výměnu elektronických dodacích listů s SSCC kódem se všemi svými přímými dodavateli a dodavateli v předalokačním crossdockingu. Se společnostmi EDITEL CZ a GS1 Czech Republic k tomuto tématu uspořádala v červnu 2013 v Praze a v Brně semináře „Nové výzvy v EDI komunikaci“. Zde byl představen záměr a důvody optimalizace, které MAKRO / METRO k zavedení DESADV s SSCC vedou i související technologické aspekty, jež je třeba zabezpečit v rámci vlastní implementace.

Při implementaci DESADV s SSCC je především podstatná schopnost exportovat požadovaná data, včetně SSCC z daného podnikového informačního systému dodavatele. V případě správného datového expo rtu pak již následuje pouze běžná datová konverze do nejnovějšího EDIFACT standardu DESADV D.01B Ver. 2.02. Sdružení GS1 Czech Republic upozornilo na sérii svých školení, jež zájemcům mohou pomoci jak v předimplementační fázi, tak i při praktické realizaci.