Logistická akademie s podporou GS1 Czech Republic nyní i v Praze

Organizace GS1 Czech Republic zahájila intenzívní spolupráci s Logistickou akademií, a to nejen na poli odborném, ale i v oblasti edukativní. Díky této spolupráci otevřela Logistická akademie své kurzy i zájemcům z Čech.

logo_LALogistická akademie, která uděluje diplomy za prokázané znalosti a dovednosti v oblasti logistiky a jejímž posláním je také pomoci na cestě k získání diplomu formou propracovaného Vzdělávacího programu, školení a seminářů v oblasti Logistiky, rozšířila své výukové prostory. Kromě Ostravy můžete od září její kurzy absolvovat také v Praze, a to díky spolupráci s organizací GS1 Czech Republic, která Logistické akademii pro tyto účely poskytla své školící prostory.

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. říká: „Uzavření dohody o spolupráci s GS1 Czech Republic je logickým vyústěním více než dvouleté spolupráce, během níž se oblast automatické identifikace stala nedílnou součástí obsahu našich kurzů, stejně tak jako Systém GS1. Naším cílem je tuto spolupráci dále posilovat a rozšířit rovněž o oblasti progresivního řízení dodavatelského řetězce a problematiku spolupráce obsaženou v metodách ECR.“

Ředitelka GS1 Czech Republic Ing. Pavla Cihlářová doplňuje: „Optimalizace a zvyšování efektivity v dodavatelském řetězci se neobejde bez nasazení a důsledného dodržování standardů. Spolupráce s Logistickou akademií je pro nás klíčová, neboť nám umožňuje oslovovat profesionály působící v sektoru logistiky a podporovat je při využívání Systému GS1.“

O Logistické akademii

Logistická akademie je místem, kde mohou zájemci prezentovat své již dosažené znalosti a dovednosti v logistice a získat tak některý z logistických titulů. To vše je možné díky propracovanému programu vzdělávání v logistice a špičkovým lektorům, kterými Logistická akademie disponuje. Zakladateli Logistické akademie jsou společnost PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o a Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, za podpory významných podniků, jako jsou Třinecké železárny, a.s., Bonatrans Group a.s., Vítkovice Heavy Machinary a.s., Siemens s.r.o. a PST Ostrava a.s. Vzdělávací program Logistické akademie je certifikován Komorou logistických auditorů, která patří mezi vrcholové garanty logistické odbornosti v ČR (viz www.kla.cz).

Logistická akademie je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (rozhodnutím ze dne 30.5.2008 pod e.j. 10441/08–20/405). Touto akreditací získala právo provádět rekvalifikaci pro vymezenou pracovní činnost a vydávat osvědčení s celostátní platností (viz www.msmt.cz).

Více informací: http://www.logistickaakademie.cz