Kosmetický sektor: Revoluce v logistice dobývá Evropu

Zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví zákazníků kosmetického sektoru na evropském kontinentu je klíčovým cílem nařízení č. 1223/2011 Evropské unie. Tato regulace vstoupila v platnost 11. července 2013. Na regionální organizaci GS1 in Europe se nyní obracejí výrobci kosmetiky, aby jim pomohla definovat správnou praxi tak, aby byli schopni splnit požadavky regulace při dosažení maximální optimalizace.

Splnit nařízení Evropské komise je nyní důležitým úkolem výrobních i distribučních společností působících na poli kosmetiky. Dobrou zprávou pro lokální firmy je, že mohou čerpat ze zahraničních zkušeností. Takovým „předjezdcem“ v tomto ohledu je francouzský trh, který patří k nejrozsáhlejším kosmetickým trhům vůbec – každý rok je zde v oběhu více než 67 miliard kusů obchodních položek, disponuje 2200 obchody zaměřenými na kosmetiku a operuje se 160 firemními značkami. A právě zde se výrobci a dodavatelé selektivní kosmetiky (LVMH, Sephora, Marionnaud, Douglas, Beauty Success, Nocibé, Puig, Chanel, L’Oréal Luxe, Clarins, Hermès, Coty, Printemps, Galerie Lafayette, Une heure pour soi, Procter&Gamble, Interparfums a Passion Beauté) zapojili do pracovní skupiny, která se pod taktovkou GS1 France a ECR France zabývá identifikací produktů a optimalizací logistických procesů již od roku 2011.

Iniciativa pracovní skupiny v kosmetickém sektoru

V návaznosti na první výsledky různých iniciativ implementovaných ve Francii, se v červnu v Paříži konala schůzka pracovní skupiny "GS1 in Europe Luxury Cosmetics Working Group”, složená z účastníků z 12 evropských zemí (Španělsko, Polsko, Turecko, Německo, Rusko, Itálie, Nizozemí, Belgie, Lucembursko, Irsko, Francie a v neposlední řadě Česká republika). Jedním z hlavních výstupů této pracovní skupiny je evropské doporučení pro identifikaci logistických jednotek, EDI zprávy a standardizaci produktových listů, určených pro výrobce a distributory v sektoru selektivní parfumerie v Evropě. Přijetí těchto logistických pravidel garantuje optimální vysledovatelnost v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce a také výrazné zvýšení produktivity různých logistických procesů.

Evropské nařízení: spolupráce i v rámci organizací

Implementace tohoto nařízení napomohla také užší spolupráci mezi francouzskými profesními organizacemi. Francouzská federace selektivní kosmetiky a Federace kosmetického průmyslu společně vypracovaly návrh série provozních příruček pro snadnější orientaci ve výše uvedeném nařízení.

„Tyto příručky jsou určeny ke vzdělávání - poskytují jasné a stručné vysvětlení nových povinností, které vyplývají z nařízení o kosmetických přípravcích. Obsahují podrobnosti týkající se kontroly při příjmu zboží a zároveň také postupů, které by měly být dodrženy v případě závažných nežádoucích účinků v souvislosti s použitím konkrétního kosmetického přípravku. Pro maximalizaci skutečně praktického využití těchto příruček obsahují některé z nich připravené formuláře, které mohou prodejci kosmetiky využívat přímo v praxi. K dispozici jsou také informační sady pro nákupčí, které bude možno nalézt na našich webových stránkách od července 2013", uvedla Marie-Hélène Morin, generální ředitelka FFPS.

Příručky budou distribuovány také prostřednictvím Evropské federace prodejců parfémů. Maloobchodníci v celé Evropě tak budou moci využívat tuto kompletní sadu nástrojů, aby mohli co nejlépe zabezpečit dodržování evropské směrnice.