Jaké jsou současné trendy spolupráce v dodavatelském řetězci?

Více než 50 vedoucích pracovníků z obchodních řetězců a výrobních a logistických společností se v polovině září sešlo na semináři, pořádaném Česko-Slovenskou iniciativou ECR, aby se informovali a prodiskutovali nové trendy v oblasti řízení dodavatelského řetězce. Akce byla pořádána pod záštitou organizace GS1 Czech Republic a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Zeptali jsme se hlavního přednášejícího pana Jana Somerse, generálního ředitele GS1 ECR Belgie a Lucemburska, jaká nejdůležitější zlepšení lze očekávat a v čem může iniciativa ECR pomoci: „Iniciativa ECR je významnou platformou, díky níž lze dosáhnout velmi dobrých výsledků v oblasti redukce nákladů, snížení zátěže či v oblasti tolik diskutované udržitelnosti. Naše pracovní skupiny se v této době zaměřují na témata, jako jsou „shelf ready packaging“ (pozn. speciální balení zboží pro snadné umístění do regálů), digitální kupóny, tématy udržitelného rozvoje, „on the shelf availability“ (pozn. dostupnost zboží na regálech), sjednocení postupů při využívání značení logistických jednotek pomocí SSCC, či příprava tzv. pallet pool – společného řešení pro oběh palet.“

A co by Jan Somers vzkázal odborníkům v sektoru maloobchodu v České a Slovenské republice? „Víte, doporučení je ze všech stran slyšet mnoho a ne všechna jsou k užitku. Rozhodně jim ale mohu doporučit, aby změnili svůj přístup, co se týče spolupráce. Konkurence má být vidět na regálech. V logistice a dodavatelském řetězci je však potřeba spolupracovat a nacházet společně příležitosti ke zlepšení. Naopak za neefektivitu v dodavatelském řetězci nakonec musí zaplatit všichni – dodavatel, obchodník a nakonec i koncový zákazník. Proto bych chtěl každému, kdo má zájem o spolupráci, doporučit členství v ECR – díky této nezávislé platformě lze, dle našich zkušeností v Belgii a Lucembursku, dosáhnout velmi výrazných výsledků a úspor.“

Jak vidí problematiku ztrát (Shrinkage)? „Toto téma je jedním ze zatím skrytých zdrojů financí v dodavatelském řetězci. Nejedná se zde jen o ztráty zboží přímo v obchodě (podle průzkumů tyto činí zhruba 50%), ale jedná se i o ztráty během přepravy či u samotného výrobce, případně účetní chyby a nesrovnalosti (nepořádek v datech), které činí těch zbylých 50%. Podle posledních průzkumů tvoří tyto ztráty až 3 % z celkového obratu, a to je číselně vyjádřeno ohromné množství.“

ECR pracuje i na mnoha dalších tématech… „Ano, stále je co měnit, upravovat, vylepšovat. Našim horkým tématem je v současnosti problematika udržitelného rozvoje, kde máme vytvořené metodiky pro měření a snižování CO2. Kromě toho pracujeme na konceptu tzv. pallet pool, což je systém oběhu palet včetně zálohování a údržby. Na základě provedených analýz jsme zjistili, že je mnohem výhodnější a v součtu levnější využívání plastových palet oproti těm dřevěným - kromě toho, že se celosvětové zásoby dřeva snižují a pomůžeme tak životnímu prostředí, mají plastové palety větší nosnost a déle vydrží.“

Hovořil jste také o digitálních kupónech – zní to jako téma budoucnosti. „To není téma budoucnosti, ale současnosti. Mnozí z obchodníků již jejich výhod využívají. Je to další z nových cest, jak udržet či získat nového věrného a loajálního zákazníka ať už obchodu, nebo určitého druhu výrobku. Belgie je trh, který má v kupónech dlouhodobou tradici. Jako první krok se nám povedlo dosáhnout shody v oblasti internetových kupónů – a to tak, že kupón, stažený z internetu a vytištěný zákazníkem, je akceptovatelný všemi řetězci.“

Vítaným tématem během semináře bylo Shelf Ready Packaging. „To je také jedno z témat, kde je nutná spolupráce výrobce, distributora obalů a obchodních řetězců. Výrobcům se zpravidla do změny obalů se zbožím nechce – co si budeme povídat - není to zadarmo. Bohužel si ale neuvědomují důsledky. Zboží, které je v regálech pěkně uspořádáno a je lépe vidět, se také více prodává. A zde pak můžeme vidět navýšení zisků na obou stranách. Pro obchodníky je pak velkou úsporou snížení počtu zaměstnanců, neboť čím snadněji jde krabice otevřít, tím rychleji funguje doplňování. Navíc se zboží vloží na regál i s krabicí, není nutné ho vyndávat a doplňovat po jednotlivých kusech. To se samozřejmě děje za předpokladu, že je krabice potištěná iniciály výrobku a je pro zákazníka vzhledově přitažlivá.“

Na semináři prezentovaly své výsledky i pracovní skupiny fungující v Česko-Slovenské iniciativě ECR, jako je skupina Benchmarking, Category Management, EDI a Globální datová synchronizace. Vedoucí jednotlivých pracovních skupin presentovali dosavadní výsledky a plán aktivit na nejbližší období. Závěrečná diskuse potvrdila zájem jak na straně dodavatelů, tak i na straně obchodních řetězců společně rozvíjet spolupráci a hledat a nacházet nové oblasti ke zlepšování efektivity a lepšímu uspokojování potřeb zákazníka.

O ECR

Iniciativa ECR (Effective Consumer Response) je nezávislou společnou aktivitou obchodních řetězců, výrobců, dodavatelů a logistických společností. Jejím hlavním úkolem je zvýšit efektivitu a snížit nákladovost v rámci dodavatelského řetězce. Principem činnosti ECR je intenzívní spolupráce jednotlivých členů na optimalizaci procesů v odvětví obchodu a logistiky.

Iniciativa dodavatelů a obchodních řetězců ECR vznikla v polovině devadesátých let jako odpověď na změny v řízení dodavatelských řetězců, v souvislosti se zaváděním moderních postupů a využíváním informačních technologií. ECR Europe je iniciativou mezinárodní, která je složena z jednotlivých národních organizací a díky tomu jednotlivé státy čerpají zkušenosti a materiály z mnoha zemí. V České republice a na Slovensku působí od roku 2001 a od počátku roku 2011 zabezpečuje její administrativní zázemí a koordinaci GS1 Czech Republic.

Kateřina Teplá
ECR Sekretariát

Česko-Slovenská iniciativa ECR
Na Pankráci 30–140 00 PRAHA 4

Tel: +420 227 031 269
Fax: +420 234 633 147
GSM: +420 734 553 636
E-mail: ecr@gs1cz.org
http://www.ecr.cz