Italský veřejný sektor využívá Systém GS1

Globální lokalizační číslo, GS1 GLN, lze v Itálii přiřadit jakémukoliv orgánu státní správy. Díky tomu bude např. možné mnohem snadněji platit daně, a to i třeba v supermarketu.

92680545_1_1Dle dohody mezi GS1 Italy a Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiano (agentura Prezídia italské Rady ministrů odpovědných za digitalizaci veřejné správy) budou poskytnuty identifikační klíče GS1 GLN veřejné správě pro jejich využívání v oblasti elektronických platebních systémů.

GS1 GLN je možné přiřadit každé veřejné instituci (ať už je to ústřední státní orgán nebo orgán místní správy) tak, že jej může použít pro jedinečnou kodifikaci vydaného dokumentu, včetně platebních rozkazů pro občany. Díky této identifikaci tak mohou lidé hradit různé platební transakce pomocí zvoleného elektronického kanálu: například platbu daní a vyúčtování různých plateb mohou vyřídit ve vybraných supermarketech a trafikách.

Organizace GS1 Italy zahájila službu „GEPIR per PA“ pro lokalizaci GS1 GLN italské veřejné správy, nebo pro vysledování zodpovědné autority podle identifikačního klíče.