GS1 Global Forum 2015

Únorové pracovní setkání národních organizací GS1 v Bruselu se mohlo pochlubit hned několika rekordními čísly: 670 účastníků z 88 zemí světa, 48 pracovních sekcí!

106581637_1Hlavním bodem programu byla problematika GS1 standardů v klíčových sektorech, především v maloobchodu, ve zdravotnictví a v dopravě a logistice, konkrétně v oblasti humanitární logistiky. Diskutovala se rovněž průřezová témata, jako je postupující digitalizace a datová kvalita. Řada pracovních setkání byla věnována připravovaným novinkám v řízení a vnitřním uspořádání globální organizace; za všechny lze jmenovat vznik Výboru pro inovace, přípravu clusterů pro lepší koordinaci implementace standardů nebo finalizaci nové licenční smlouvy, která by měla posílit akceschopnost celé globální organizace GS1.

Závěr setkání byl věnován inovativnímu myšlení a kreativitě. Frans Johansson, autor knihy The Medici Effect, hovořil o významu rovnováhy mezi hloubkou a rozsahem znalostí pro nastavení maximálního kreativního potenciálu, o významu mezioborových studií a týmů složených ze specialistů různých oborů pro dosažení optimálního prostředí pro inovativní myšlení.