GS1 Czech Republic řešitelem projektu EUREKA

Sdružení GS1 Czech Republic je jedním z řešitelů mezinárodního projektu EUREKA, jehož hlavním cílem je příprava a testování standardního řešení automatické identifikace a sběru dat na bázi EPC/RFID včetně informačních služeb EPCIS v prostředí automobilového průmyslu.

Součástí projektu je návrh a testování vhodného hardwaru, softwaru a metodických postupů jejich implementace do provozu montážního závodu. Mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu je podpořena účastí čtyř vědecko-výzkumných subjektů (VŠB-TU Ostrava, ČVUT v Praze, Žilinská Univerzita a Dongguk University v Soulu).

Setkání s partnery z Koreje

GS1 Czech Republic má v projektu na starosti především uplatnění standardů v rámci připravovaného řešení, což je poměrně inovativní záměr vzhledem k orientaci na automobilový průmysl. Poslední zasedání správní rady projektu proběhlo v květnu tohoto roku. Na pozvání hlavního řešitele, ostravské společnosti Gaben, zúčastnili rovněž zástupci řešitelského týmu z Dongguk University v Koreji. Součástí několikadenního programu byla setkání pracovníků všech zapojených subjektů v Praze, Ostravě a rovněž referenční návštěvy provozu KIA Motors v Žilině a montážního závodu Hyundai v Nošovicích.