GS1 Czech Republic připravilo nové výukové materiály

Aktuálně byly připraveny dva zcela nové materály, které budou sloužit ke snažší orientaci uživatelů Systému GS1 v příslušné problematice: Identifikace obchodních jednotek a Identifikace publikací.

Identifikace obchodních jednotek je výukovým podkladem určeným nejširší škále uživatelů, který byl připraven v reakci na nedávné výsledky průzkumu úrovně implementace Systému GS1 v České republice. Ten potvrdil doposud nedostatečnou hladinu znalostí dané problematiky mezi uživateli a tím také nízkou uroveň implementace správné identifikace v běžné obchodní praxi.

Identifikace publikací je materiálem poměrně specifickým, který je určen relativně úzké skupině organizací zabývajících se problematikou standardní identifikace knih, hudebnin a periodik. Materiál popisuje práci s datovými strukturami určenými pro identifikaci uvedené skupiny produktů, uvádí využitelné čárové kódy, dotýká se jejich správného umístění a přináší také přehled souvisejících norem.

Oba materiály naleznete v sekci publikace