GS1 Czech Republic na Dni české logistiky

Novou platformu věnovanou strategii rozvoje české logistiky GS1 Czech Republic podpoří přednáškou Standardy GS1 pro oblast distribuční logistiky. Akce proběhne 16. dubna 2015 v logistickém areálu CTPark Prague North.

Pořadatelem Dne české logistiky je Česká logistická asociace, dlouholetý člen Evropské logistické asociace (ELA) se sídlem v Bruselu. Rozhodla se tímto přihlásit k celoevropskému projektu Evropské logistické asociace a založit v ČR tradici zcela nové odborné logistické platformy v podobě Dne české logistiky. ČLA se tak připojila ke snaze celé řady dalších evropských asociací vytvořit pravidelný prostor pro popularizaci moderní logistiky a pro vzájemné setkávání tvůrců národní dopravní a logistické strategie s uživateli široké dopravně logistické infrastruktury. Den české logistiky, stejně jako evropský Supply Chain Day, představuje platformu otevřenou všem zainteresovaným subjektům ovlivňujícím podobu moderní logistické scény.

Den české logistiky bude mít podobu diskuzního fóra strukturovaného do tří moderovaných tématických bloků, na každý bude vždy navazovat moderovaná panelová diskuze.

  • BLOK: Logistická infrastruktura – rozvoj dopravní infrastruktury, průmyslové a logistické parky
  • BLOK: Ekonomika, inovace a technologický rozvoj
  • BLOK: Zaměstnanost, kvalifikace a odborná připravenost
  • Kompletní program

Nedílnou součástí Dne české logistiky bude i komplexní doprovodný program. „Open space“ koncept celé akce nabídne možnost zbudovat na ploše kolem auditoria expozice jednotlivých partnerů a poskytne tak ojedinělý prostor pro setkání s obchodními partnery a navázání nových kontaktů. Během dne dojde k vyhlášení Projektu roku a budou předány certifikáty ECBL, v průběhu slavnostního večera je pro účastníky připraven bohatý raut v podobě české gastronomie, hudební produkce a další interaktivní program. Všichni účastníci jsou srdečně zváni do informačního stánku GS1 Czech Republic, kde se mohou dovědět více o výhodách plynoucích z využívání standardní automatické identifikace a sdílení dat v rámci dodavatelského řetězce.

Bližší informace: www.den-logistiky.cz