GDSN: Kvalitní kmenová data v ČR již letos

Během června proběhne v České republice pilotní projekt GDSN.
Jeho cílem je především otestovat funkčnost vybraného certifikovaného elektronického katalogu GDSN a správnost vytvořeného profilu GDSN pro Českou republiku. Dá se říci, že daný profil GDSN představuje zjednodušený globální standard pro potřeby lokálního trhu. Pilotního testování se účastní celkem pět velkých obchodních řetězců a devět dodavatelů. Zástupci zúčastněných firem se podíleli na přípravě profilu a pilotního projektu v rámci pracovní skupiny GDSN, která byla založena v létě 2015.
Během pilotu mají dodavatelé možnost nahrát kmenová data několika vybraných produktů do GDSN, odkud si je mohou stáhnout odběratelé a zkontrolovat, zda jim takto zaslaná data vyhovují. Po skončení projektu bude vše vyhodnoceno tak, aby bylo během léta možné opravit případné nedostatky. Spuštění ostrého provozu GDSN v České republice je totiž naplánováno již na říjen tohoto roku.

GS1_Icon_Tree_RGB_2015 08 04  1