Evropský ovocnářsko-zelinářský sektor přijímá standardy GS1

Na loňském zásedání GS1 in Europe v nizozemském Venlu věnovanému standardizaci v oblasti čerstvého zboží vznikla pracovní skupina pro sektor ovoce a zeleniny. Skupina má za úkol zajišťovat harmonizované zavádění Systému GS1 v tomto specifickém odvětví potravinářského průmyslu.

106439656Členy skupiny jsou kromě evropských členských organizací GS1 hlavní průmyslové asociace jako je Mezinárodní federace pro standardy ve výrobě (IFPS – International Federation for Produce Standards), Freshfel Europe či Frug I Com. Za kulatým stolem s nimi zasedají také zástupci maloobchodu a dodavatelé; spolupráce posílila po dalším klíčovém setkání – únorovém veletrhu Fruit Logistica.

Obchod s ovocem a zeleninou není lokálním, ale globálním podnikáním založeném na spolupráci s dodavateli z celého světa. To volá po efektivnějších logistických a obchodních procesech.

Na veletrhu Fruit Logistica konaném 5. – 6. února v Berlíně za účasti více než 58 000 návštěvníků ze 130 zemí započala spolupráce ovocnářsko-zelinářského sektoru s globální standardizační organizací GS1 při zavádění standardů Systému GS1. Hlavní důraz je kladen na klíčové standardy jako jsou GTIN a GLN; cílem spolupráce je zvýšení efektivity dodavatelského řetězce od pěstitelů až po prodejce.

Nyní je třeba vytvořit společný evropský rámec pro zajištění souladu při zavádění standardů GS1 a odstranit rozdíly v implmentaci Systému GS1. Pilíři, na kterých bude společný rámec stát, jsou tyto:

  • společná evropská platforma pro shromažďování a sdílení požadavků Evropské komise
  • jednotný celoevropský postup v globální standardizaci a koordinaci
  • účast zástupců všech skupin napříč sektorem (výrobci, dodavatelé, prodejci), sdružení a korporací (Freshfel Europe, IFPS, Frug I Com, Edeka, Metro, Rewe atd.)
  • společné prováděcí manuály v celé Evropě

Výzva ke spolupráci

Součástí tohoto společného evropského rámce je požadavek na jednotný systém ve sféře elektronické komunikace. Odběratelé od dodavatelů ovoce a zeleniny totiž očekávají zavedení elektronických procesů, včetně:

  • použití globálního čísla obchodní položky GTIN pro identifikaci jednotlivých druhů zboží, kdy základem pro celkovou optimalizaci je správně přidělené identifikační klíče GTIN
  • správného užívání globálního lookalizačního čísla (GLN) podél celého dodavatelského řetězce
  • značení obchodních jednotek a palet podle standardů GS1
  • standardizované elektronické výměny kmenových dat
  • využívání zpráv EDI pro objednávání, oznámení o expedici, fakturace atd.
  • efektivnějšího objednávání, příjmu, označování a sledování dodávek ovoce a zeleniny, založeném na stejných globálních standardech, které jsou využívány u ostatních potravinářských odvětví

Hlavními cíli pracovní skupiny bude poskytování prováděcích pokynů připravovaných v souladu s evropskými požadavky a právní předpisy a pomoc klíčovým subjektům v implementaci standardů. Všechny společnosti a profesní organizace, které chtějí spolupracovat na dosažení těchto cílů, jsou vítány.