Evropská síť RFID-EPC laboratoří má své pracoviště i v České Republice

Evropská síť RFID-EPC laboratoří má své pracoviště i v České Republice. Cílem této sítě laboratoří je podporovat rozvoj a šíření standardů v oblasti radiofrekvenční identifikace.
08/2009: Mezinárodní laboratoř pro výzkum a vývoj RFID technologií Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se s podporou GS1 Czech Republic zapojila do evropské sítě laboratoří GS1 in Europe Lab Network. Cílem této sítě laboratoří je podporovat rozvoj a šíření standardů v oblasti radiofrekvenční identifikace. V současné době je součástí této sítě celkem 11 technologicky nezávislých laboratoří.