EPC Europe Conference

Ve dnech 19–21.10.2009 se v Darmstadtium Science & Congress Center u Frankfurtu nad Mohanem koná další ročník úspěšné EPC Europe Conference.

Ve dnech 19.–21.10.2009 se v Darmstadtium Science & Congress Center u Frankfurtu nad Mohanem koná další ročník úspěšné EPC Europe Conference. Tato konference je místem, kde se setkávají představitelé různých odvětví za účelem sdílení informací o technologii radiofrekvenční identifikace. Na konferenci budou mít účastníci možnost seznámit se s tím, jak může RFID-EPC přispět ke zefektivnění podnikových procesů a získat řadu informací a nápadů pro nové implementace RFID-EPC v praxi. Klíčové přednášky budou v podání Dr. Wolframa z Metro Group a Wolfganga Schoenfelda ze společnosti SONY.

Registrace účastníků je k dispozici zde: http://www.rfidjournalevents.com/europe/registration_options.php