Elektronizace veřejných zakázek: seminář OpenPEPPOL a standardy GS1 1. 10. 2014

Ve středu 1. října 2014 proběhne ve školícím středisku GS1 Czech Republic seminář o praktických aspektech elektronizace veřejných zakázek. Elektronizace veřejných zakázek jak ve fázi jejich zadávání, tak po jejich přidělení, je pro Evropskou komisi v současnosti jedním z prioritních témat.

Vzhledem k trvalému úsilí o snižování bariér vnitřního trhu EU je cílem snadná elektronická výměna dat v souvislosti s veřejnými zakázkami nejen v rámci jednotlivých evropských států, ale rovněž mezi nimi. I proto jsou důležité celoevropské projekty a iniciativy, které toto umožňují. Sdružení GS1 Czech Republic proto připravilo na seminář, kde vystoupí představitel asociace OpenPEPPOL Sven Rostgaard Rasmussen, Director OpenPEPPOL Infrastructure, The Danish Agency for Digitisation z ministerstva financí Dánského království.

OpenPEPPOL je nezisková mezinárodní asociace registrovaná v Belgii (zal.v roce 2012), která převzala výstupy evropského projektu PEPPOL. Zkratka PEPPOL vychází z anglického Pan-European Public Procurement Online a smyslem je umožnit hospodářským subjektům snadno elektronicky komunikovat se státní správou během zadávání veřejných zakázek a jejich následné realizaci. GS1 je globální nezisková asociace, která se věnuje tvorbě a implementaci globálních standardů a řešení se zaměřením na zvýšení efektivity dodavatelsko-odběratelského řetězce v globálním měřítku a napříč odvětvími.

  • Probíraná témata: OpenPEPPOL, standardy GS1 pro veřejný sektor, spolupráce OpenPEPPOLu a GS1, e-fakturace v Dánsku
  • Jazyk prezentací: Angličtina
  • Datum konání: Středa 1. října 2014 od 9:30 do 13:00 (včetně oběda)
  • Místo konání: GS1 Czech Republic, Na Pankráci 30, Praha 4
  • Parkování: Doporučujeme využít kryté parkoviště pod Kongresovým centrem
  • MHD: Stanice metra Vyšehrad nebo Pražského povstání
Registrace: Účast na semináři je zdarma, svoji účast prosím registrujte emailem na adrese tluchor@gs1cz.org a uveďte své jméno, funkci, organizaci, telefon a počet účastníků.